Sökning: "omvårdnad i framtiden"

Visar resultat 1 - 5 av 288 uppsatser innehållade orden omvårdnad i framtiden.

 1. 1. Kommunikationsstrategier för sjuksköterskor inom demensvård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Victoria Obstfelder; Valentina Škrtić; [2021-06-28]
  Nyckelord :Demenssjukdom; Omvårdnad; Kommunikationsstrategier; Personcentrerad vård; Sjuksköterskor; Vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: I framtiden tros antal personer med demenssjukdom öka. Kommunikation medpersoner med demens och som har nedsatt kommunikationsförmåga kräver att sjuksköterskanhar kunskap om senaste forskningen av vilka strategier som underlättar denkommunikationen. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av att leva med pankreascancer och behovet av stöd från sjuksköterskan

  Magister-uppsats,

  Författare :Birgitta Pleil; Anna Sandberg; [2021-03-03]
  Nyckelord :Pankreascancer; omvårdnad; patientupplevelse; stöd; sjuksköterska; palliativ vård;

  Sammanfattning : Background: Patients who suffer from pancreatic cancer are often in great need of care and attention already when they get their diagnosis. The disease has a poor prognosis with a short expected survival. LÄS MER

 3. 3. Att inkludera föräldrar i det akuta omhändertagandet av ett skadat/sjukt barn : Sjuksköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Susanne Bergman; Linnea Särén; [2021]
  Nyckelord :Pediatric Emergency care; Parents; Nurses; Child; Cooperation; Care meeting; Relationship; Akut omhändertagande av barn; Föräldrar; Sjuksköterskor; Barn; Inkludera; Vårdmöte; Relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det akuta omhändertagandet av barn inom akutsjukvården baseras på en systematisk genomgång av anamnes, symtom och vitalparametrar. Det uppstår möte mellan barnet, föräldrar och vårdpersonal, en situation som kan ha uppstått utan förvarning och livet förändras plötsligt för hela familjen. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors erfarenheter av att leva med endometrios : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Leila Khasjimdsjanova; Jasmin Nejati; [2021]
  Nyckelord :Endometriosis; Experience; Pain; Women; Quality of life; Endometrios; Erfarenheter; Livskvalitet; Kvinnor; Smärta.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en kronisk och gynekologisk sjukdom som drabbar vartionde kvinna i Sverige. Endometrios innebär att endometrieceller frånlivmoderslemhinnan växer utanför livmodern och hamnar på andra ställen än sinnaturliga plats vilket yttrar sig i olika symtom där smärtan är vanligast. LÄS MER

 5. 5. Anhörigas erfarenheter att leva med en närstående med demenssjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Veronica Ludvigsson; Sofia Nyström; [2021]
  Nyckelord :Dementia; family; spouses; experience; qualitative; Demens; familj; anhöriga; erfarenheter; kvalitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Genom att befolkningens livslängd ökar, diagnostiseras fler individer med demenssjukdom. Demenssjukdom är ett livslångt syndrom som har ett progredierande förlopp. Beteendestörningar som sjukdomen kan leda till är vanföreställningar, misstänksamhet, aggressivitet och ilska. LÄS MER