Sökning: "pandemrix"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet pandemrix.

 1. 1. Vem ska jag tro på? : En netnografisk studie över synen på vaccin i sociala medier

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Victor Åström; [2018]
  Nyckelord :Expertsystem; tillit; vaccin; risksamhället; sociala medier;

  Sammanfattning : Under hösten 2009 vaccinerades mer än fem miljoner svenskar med vaccinet Pandemrix för att skyddas mot svininfluensan som då spreds som en löpeld. Tyvärr uppdagades det senare att vaccinet ökade risken för att utveckla den neurologiska sjukdomen narkolepsi, sjukdomsbilden innebär symptom som påtaglig sömnighet eller upplevelsen av att musklerna är kraftlösa. LÄS MER

 2. 2. Aktivitetsvanor, stillasittande och tilltro till egen förmåga att klara fysisk aktivitet hos personer som drabbats av narkolepsi i samband med Pandemrix-vaccinationen år 2009

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Julia Skärdin; [2018]
  Nyckelord :Narcolepsy; physical activity; physical exercise; sedentary behavior; self-efficacy; Pandemrix; H1N1 pandemic; vaccination; Narkolepsi; fysisk aktivitet; motion; träning; stillasittande; tilltro till egenförmåga; Pandemrix; vaccination; H1N1 pandemi; Narkolepsiföreningen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Efter Pandemrix-vaccinationen år 2009 i Sverige insjuknade ett stort antal unga individer i den koniska sjukdomen narkolepsi. Syfte: Kartlägga aktivitetsvanor, stillasittande, tilltro till egen förmåga att klara fysisk aktivitet samt undersöka samband mellan aktivitetsnivå och tilltro till egen förmåga att klara fysisk aktivitet. LÄS MER

 3. 3. Narkolepsi efter Pandemrixvaccinet - Vilket ansvar har staten vid massvaccinationer?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johan Erlandsson; [2017]
  Nyckelord :Skadestånd; skadeståndsrätt; läkemedelsskador; läkemedelsföräkringen; narkolepsi; pandemrix; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In the years 2009 and 2010, approximately 60 percent of Sweden's popu- lation were vaccinated with a vaccine called Pandemrix, in order to keep the H1N1-virus, commonly called the swine flue, from spreading. Accord- ing to the World Health Organisation the virus had assumed the habit of a pandemic. LÄS MER