Sökning: "pictorial development"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden pictorial development.

 1. 1. Barns kommunikation genom teckningar : En studie i hur bildsamtal med barn om deras teckningar kan påverka hur pedagoger förstår barns kommunikation genom teckningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Märta Ruus; [2022]
  Nyckelord :preschool; picture-talk; Semiotics; visual literacy; pictorial development; förskola; bildsamtal; Semiotik; visuell litteracitet; bildspråklig medvetenhet;

  Sammanfattning : Målet med denna studie är att ge insikt i hur barn kommunicerar genom sina teckningar och vilken nytta pedagoger kan få av bildsamtal med barn om deras teckningar för att verkligen förstå vad det är barnet vill kommunicera. Undersökningen gjordes i form av en kvalitativ webbenkät med kvantitativa inslag som skickats ut till ett urval av pedagoger. LÄS MER

 2. 2. Flygfotografi som historisk källa: en fallstudie av köksväxtodlingens förekomst och utveckling i villaträdgårdar i Mariestad år 1961 och 1976

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Nora Curtis; [2021-06-21]
  Nyckelord :flygfotografi; köksväxtodling; grönsaksodling; villaträdgårdar; 1960-tal; 1970-tal; aerial photography; kitchen gardening; vegetable gardening; residential gardens; 1960s; 1970s;

  Sammanfattning : Utilising aerial photography as a source material, this case study of image analysis examins the occurrence, appearance and development of kitchen gardening in residential garden sites in Mariestad in Sweden between the years 1961 and 1976. The aim of the thesis is to investigate the potential and limitations of aerial photography as a historical source, while simultaneously accumulating knowledge of kitchen gardening in residential plots. LÄS MER

 3. 3. Bild är en brygga mellan teori och praktik : En studie om bildämnets betydelse för elevers lärande och om elevers uppfattningar om ämnet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Kinda Mansour; [2021]
  Nyckelord :The significance of Art’s subject; pictorial language; learning; well-being; creativity; communication; Bildämnets värde; bildspråk; lärande; välmående; kreativitet; kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att beskriva hur eleverna värderar bildämnet i grundskolan åk 6-9, utifrån aspekten nytta för lärande och utveckling samt välmående. I undersökningen används en metod med kvantitativa och kvalitativa frågor där elever i årskurs 6-9 fått svara på en webbaserad enkät. LÄS MER

 4. 4. APPLICATION OF PROCESSABILITY THEORY TO SFI STUDENTS’ L2 WRITING COMPETENCIES

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Reyhaneh Tajgardoun; [2020-01-22]
  Nyckelord :Swedish as a second language; language acquisition; L2 writing; morphology; processability theory;

  Sammanfattning : Aim: The main purpose of this study is to study the written proficiency of SFI students at different morphological learning levels, and their ability to conjugate verbs, nouns, and adjectives using a wordless children book (frog-story). Theory: This study tries to link SFI levels of written proficiency to the levels of Pienemann hierarchy of language learning. LÄS MER

 5. 5. Form from flat : Exploring emergent behaviour in woven textiles

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Kathryn Walters; [2018]
  Nyckelord :jacquard weaving; three-dimensional woven textile; paper yarn; emergent behaviour; synergistic combination; form; textile design.;

  Sammanfattning : The character of woven textiles is dependent on both the materials and the loom technology used. While digitally-controlled jacquard looms are a major development in weaving technology, they have mostly been used in developing representational and pictorial weaving. LÄS MER