Sökning: "picture books"

Visar resultat 6 - 10 av 271 uppsatser innehållade orden picture books.

 1. 6. Krigsskildringar i bilderböcker : Hur krig beskrivs och gestaltas i fyra bilderböcker med koppling till svenskundervisning i grundskolans senare år och på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Emelie Ödén; [2019]
  Nyckelord :Bilderbok; krig; textanalys; bildanalys; stilfigurer; svenskundervisning; grundskolans senare år; gymnasiet;

  Sammanfattning : Denna studie analyserar fyra bilderböcker: Den långa, långa resan av Ilon Wikland och Rose Lagercrantz (1995), Tänk dig att fly av Pimm van Hest (2018), Flykten av Francesca Sanna (2016) samt Dagen då kriget kom av Nicola Davis (2018). Bilderböckerna skildrar barn som faller offer för krig och deras resa till fredligare länder. LÄS MER

 2. 7. Genusroller i barnlitteraturen : En kvalitariv bild och textanalys av hur bilderböcker utgivna under 2000-talet bryter normer

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Therese Emilsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 8. Ansiktsrekonstruktion : Mannen från den medeltida kyrkoruinen S:t Hans, Visby

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Linnéa Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :Facial reconstruction; ethical issues; American method; genetics; biometric data;

  Sammanfattning : Facial reconstructions, like archaeology, consists of many layers that one must get through to understand the whole picture. The development of the methods that reconstructions rely on, occurred during the 20th century. LÄS MER

 4. 9. Children’s Literature in ESL: The impact of literature-based instruction on young ESL learners’ literacy development

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Elin Brogan; [2019]
  Nyckelord :Children’s literature; Literature-based instruction; ESL; EFL; Literacy; Second language acquisition; Primary school education; Language development; Picture books; Storybooks;

  Sammanfattning : This research synthesis looks at how literature-based instruction with children’s literature impacts young ESL/EFL learners aged 5-12. The paper focuses on how the students’ linguistic, cognitive and sociocultural ability (literacy) is affected by this type of instruction. LÄS MER

 5. 10. ADHD och autism i skola

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Qasin Abdullahi; Philip Gustafson Roos; [2019]
  Nyckelord :ADHD; autism; funktionsvariation; pedagogiska strategier; ekologiska modell; TEACCH; Social Sciences;

  Sammanfattning : In this study, we investigate how students with ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) and autism experience the school and what facilities, methods and strategies that exist to help these students. The study will contain facts about ADHD and autism, as well as information about the shortcomings and difficulties that exist in the school. LÄS MER