Sökning: "picture books"

Visar resultat 11 - 15 av 271 uppsatser innehållade orden picture books.

 1. 11. Hur förskolans värdegrund synliggörs i barnlitteratur : En analys av fyra bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Josefine Berggren; [2019]
  Nyckelord :Children´s literature; pre-school; norms; values; person portrayal; Barnlitteratur; förskola; normer; värden; personskildring;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how pre-school values makes visible in children´s literature. Thereby the study adds more knowledge of which norms and values the children meet through children´s literature. To achieve the purpose, I have chosen to analyse four picture books written 2012 and 2016. LÄS MER

 2. 12. Den moderna fabeln. : En bilderboksanalys utifrån ett genusperspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Elin Genberg; [2019]
  Nyckelord :picture book; fable; gender; gender role; stereotype.; bilderbok; fabel; genus; könsroll; stereotyp;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to discover and analyse the gender stereotypes presented in a selection of books where the characters are gender neutral animals or figures, based on the fact that as a reader you cannot distinguish by the cover or the icon text if the characters are of the male or female sex. The books have been analysed with a qualitative image and text analysis from a gender perspective. LÄS MER

 3. 13. ”I mammas huvud är det nu bara svart och regnigt"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emma Livaja; [2019]
  Nyckelord :avvikelse; barnlitteratur; normalitet; psykisk ohälsa; socialt arbete; stigma;

  Sammanfattning : Inom vårt samhälle är stigmatisering av psykisk ohälsa stark och ämnet har länge sett som tabubelagt. Det har i sin tur gjort att en tystnad och en brist på kunskap av ämnet uppstått vilket kan skapa problem att samtala med barn om psykisk ohälsa. LÄS MER

 4. 14. Föräldrar i bilderböcker : En litterär analys av fyra bilderböckers framställning av föräldrar ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Anna Cullbrand; [2019]
  Nyckelord :Picture books; literary analysis; parents; genderroles; gender; Bilderböcker; genus; föräldrar; litterär analys; könsroller;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to study and compare how male and female are portrayed in four picture books from the 2010s and 1970s, with a focus on the parents. And see what weight the images have to create gender norms in the books. LÄS MER

 5. 15. En trädgårdsmästare i paradiset : En analys av tre bilderböcker som behandlar ämnet död och sorg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Lisa Blidstam; [2019]
  Nyckelord :Picture book; picture book analysis; death; grief; education.; Bilderbok; bilderboksanalys; död; sorg; undervisning.;

  Sammanfattning : The purpose of this picture book analysis is to examine how death and grief are expressed in three analysis objects. In this essay it is discussed, with the support of previous research, whether and how these picture books can be used in education for primary school. LÄS MER