Sökning: "problemspelare"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet problemspelare.

 1. 1. Samhällets spelskuld : En kostnadsestimering av spelproblemens skadeverkningar i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Axel Norgren; Simon Torstensson; [2019]
  Nyckelord :gambling; problem gambling; social costs of gambling; spelproblem; spelberoende; spelmissbruk; problemspelare; samhällskostnader;

  Sammanfattning : Spel om pengar och dess konsekvenser för individ och samhälle har kommit att bli ett mycket omdiskuterat samtalsämne under 2019. Den svenska spelmarknaden omreglerades 2019 med motivet att motverka spelets skadeverkningar och att skydda konsumenterna. LÄS MER

 2. 2. Motiv till spel om pengar på internet och skillnader mellan problemspelare och icke-problemspelare. : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Henrik Håkansson; Tomas Bogren; [2012]
  Nyckelord :Gambling; Internet; Motives; Problem Gambling; Internet; Motiv; Spel om pengar; Spelproblem;

  Sammanfattning : Bakgrund:Trots att spel har positiva effekter på majoriteten av alla spelare har en till fem procent av befolkningen i varje land runtom i världen spelproblem. Detta folkhälsoproblem medför hälsomässiga, ekonomiska och/eller sociala negativa konsekvenser. LÄS MER

 3. 3. Att sluta spela på egen hand : en studie om självläkning

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Angelica Nilsson; Gunilla Stridh; [2005]
  Nyckelord :Spel; Spelproblem; Kognitiv-behavioristiska perspektiv; Självläkning; Tankefel;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på vad en problemspelare anger för motiv till att sluta spela och hur personen väljer att göra det. De tre frågeställningarna är: Vad förmår någon att sluta spela, Hur gör man som problemspelare när man slutar spela och Vad har varit till hjälp och till hinder för att sluta spela? Den teoretiska utgångspunkten har varit det kognitiva och det behavioristiska perspektivet och metoden vi har använt har varit kvalitativ. LÄS MER

 4. 4. Att vinna eller försvinna. En kritisk diskursanalys om spelberoende

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning

  Författare :Kristofer Svensson; [2005]
  Nyckelord :Interdisciplinary studies; Spelberoende; spelmissbruk; Svenska Spel; spel och dobbel; lotteri; konsumtion; klass; människosyn; fattigdom; folkhälsa; diskursanalys; TVÄRVETENSKAP;

  Sammanfattning : Spelberoende och spelmissbruk av olika slag är som många kanske misstänker inga nya samhälleliga företeelser, men jag vågar dock påstå att fenomenen aldrig tidigare har varit så vanligt förekommande som de är i skrivande stund. Dessutom tenderar antalet problemspelare att accelerera ytterligare, och då främst med tanke på att spelmarknaden i dag tar sig helt andra former än tidigare. LÄS MER