Sökning: "process förbättring"

Visar resultat 1 - 5 av 619 uppsatser innehållade orden process förbättring.

 1. 1. Spel och riskhantering – Utbildning, forskning och användning inom räddningstjänst

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Markus Nilsson; [2024]
  Nyckelord :Serious games; Spel; Träning; Övning; Färdigheter; Förmågor; Riskhantering; Räddningstjänst; Utbildning; Science General;

  Sammanfattning : The way education and learning are structured is constantly evolving. Today, education is taking on a more digital approach, with books, paper, and pen being phased out. This is largely due to technological advancements, which open up new ways of thinking about how education can be delivered. LÄS MER

 2. 2. Upplevelsen av livskvalitet hos patienter som drabbats av hjärtinfarkt.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Henry Chizoba. Nwaokoro; Deva Mosamem; [2024]
  Nyckelord :Hjärtinfarkt; livskvalitet; kvalitativ studie; sjuksköterska; patient; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund. Hjärtinfarkt är en ledande orsak till för tidig död i många länder. Patienter behöver ofta genomgå en lång rehabiliteringsperiod, och anpassa livsstilen, vilket kan påverka deras livskvalitet på olika sätt. För att stödja förändringar i livsstilen krävs en förståelse för dess komplexitet. LÄS MER

 3. 3. Enhancement of a Power Line Information System by Combining BIM and LiDAR Data

  Master-uppsats, KTH/Lantmäteri – fastighetsvetenskap och geodesi

  Författare :Daniel Wollberg; [2024]
  Nyckelord :GIS; BIM; FME; CloudCompare; GIS; BIM; FME; CloudCompare;

  Sammanfattning : With the great ongoing energy transition in Sweden, Svenska Kraftnät (SVK) sees a huge need for investment in the Swedish transmission network and supporting IT- systems.  SVK has a great amount of collected laser data over the electric power transmission network however this data does not contain any semantic attribution that can be analyzed on broader information systems. LÄS MER

 4. 4. "Antingen är idrotten succé eller katastrof" : En kvalitativ studie om idrottslärares utmaningar med elever med NPF-anpassningar

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Johan Ahlström; Johanna Spring; [2024]
  Nyckelord :NPF-anpassningar; Stöd; NPF;

  Sammanfattning : Purpose and Research Questions: The purpose of the essay is to examine how well teachers in primary schools perceive that the education they have received has provided them with the prerequisites to meet students with neurodevelopmental disorders (NPF) in primary education.The study also aims to investigate the specific practices they employ and the professional development they have undertaken in connection to neurodevelopmental disorders. LÄS MER

 5. 5. Kan du bli smartare? En studie om förbättring vid upprepade försök på intelligenstester

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Hanna Digman; Max Angelin; Oscar Forum; [2024]
  Nyckelord :intelligence test; test-retest effect; intelligence; recruitment; ICAR; intelligenstest; test-retest effekt; intelligens; rekrytering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Intelligence tests are frequently used in recruitment contexts since these tests have shown to be a strong predictor when it comes to future work performance. Therefore, it is not uncommon for job seekers to take these tests on several occasions throughout their careers with scores fluctuating to some degree. LÄS MER