Sökning: "självreglerat lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden självreglerat lärande.

 1. 1. KALENDERPROJEKTET- ATT STÖDJA ELEVERS UTVECKLING AV SJÄLVREGLERAT LÄRANDE GENOM LÄXPLANERING

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Jasmin Dagerhorn; [2020-01-09]
  Nyckelord :Delaktighet; elevens lärande; arbetsmodell; planera; kalender; eget ansvar; självreglerat lärande; läxarbete;

  Sammanfattning : Syfte:Studiens syfte är att utveckla en arbetsmodell som stöttar elevernas möjlighet att ta ansvar för sitt eget lärande samt utveckla kunskap om modellens styrkor och svagheter genom att tillsammans med lärare planera veckans läxarbete.Teori:Aktionsforskningsperspektivet är grunden för studien. LÄS MER

 2. 2. Självreglerat lärande och motivation i olika typer av idrotter: En jämförelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Patrik Kamp; Axel Steneskog; [2020]
  Nyckelord :Självreglerat lärande; SRL; motivation; Self Determination Theory; BRSQ-24; SRL-TT; lagidrott; individuell idrott;

  Sammanfattning : Självreglerat lärande är en metakognitiv process som visat sig främja idrottares prestation och utveckling. En förutsättning för denna process är att idrottare känner motivation till att utvecklas inom sin idrott. LÄS MER

 3. 3. Självreglerat lärande hos unga ishockeyspelare : En interventionsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anton Holmqvist; [2019]
  Nyckelord :Ice hockey; Deliberate practice; Self-regulated learning; SRL; Motivation; Ishockey; Deliberate practice; Självreglerat lärande; SRL; Motivation;

  Sammanfattning : För att nå en hög nivå av expertis inom sporten ishockey så krävs det att spelare har mycket goda och specifika motoriska, fysiologiska och psykologiska färdigheter. Tidigare forskning på unga elitsatsande fotbollsspelare har visat att de som nått en hög nivå, har en högre grad av självreglerat lärande. LÄS MER

 4. 4. "För att få godkänt" : En studie om gymnasieelevers motivation till ämnet matematik.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Viktor Larsson; Anton Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Gymnasielever; matematik; motivation; självreglerat lärande;

  Sammanfattning : Allt för många elever anser att matematiken idag är understimulerande, tråkig och de har svårt att hitta ett syfte nu och senare i livet. Detta kan leda till att motivationen blir lidande då de inte ser någon mening med matematiken. LÄS MER

 5. 5. Understanding students' use of learning strategies through visualizations : A usability study

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Felix Norén; [2019]
  Nyckelord :Learning strategies; Self-regulated learning; Information Visualization; Learning Analytics; Teaching and learning support;

  Sammanfattning : Det svenska skolsystemet genomgår en digitaliseringsprocess. I och med digitaliseringen har ett starkt intresse av att utforska olika typer av lärodata via olika läroplattformar utvecklats. För att analysera sådan data kan man ta hjälp av Learning Analytics (LA). LÄS MER