Sökning: "sjuksköterska a rapport"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden sjuksköterska a rapport.

 1. 1. Sjukvårdspersonalens upplevelser av överrapportering när patienten anländer med ambulans till akutmottagning : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ida Olsson; Johanna Alldén; [2021]
  Nyckelord :Handover; patient handover; emergency department; ambulance; healthcare staff; experience; communication; Överrapportering; patientöverlämning; akutmottagning; ambulans; sjukvårdspersonal; upplevelser; kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akutsjukvård bedrivs under dygnets alla timmar, oberoende av verksamhet och plats och innefattar både ambulanssjukvård och akutmottagningar där legitimerade sjuksköterskor eller kvalificerad personal arbetar. Överlämningen innebär en process som involverar överförande av information samt en övergång av vård till nästa vårdgivare. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av bedsiderapportering – En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Jonna Hammar; Olivia Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :A literature review; bedside report; experience; nurse; person-centered care; Bedsiderapportering; litteraturöversikt; personcentrerad vård; sjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: En fungerande kommunikation inom hälso- och sjukvård är viktigt för att förebygga misstag som potentiellt kan leda till en vårdskada. Kommunikation förekommer i olika situationer inom vården och däribland vid rapportering mellan sjuksköterskor. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors behov av stöd i samband med orosanmälan vid misstanke om att barn far illa : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Alexandra Bodmar; Jacqueline Jeréz; [2020]
  Nyckelord :Child maltreatment; experience; nurse; report; support; Barnmisshandel; erfarenhet; rapport; sjuksköterska; socialt stöd;

  Sammanfattning : Barn runt om i världen far illa och utsätts för fysiskt-, psykisk- och sexuellt våld samt vanvård och försummelse. Sjuksköterskor möter barn och vuxna i sitt omvårdnadsarbete, där barn har farit illa eller riskerar att fara illa. Sjuksköterskor har anmälningsplikt vid misstanke om att barn far illa. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors behov av stöd i samband med orosanmälan vid misstanke om att barn far illa : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Alexandra Bodmar; Jacqueline Jeréz; [2020]
  Nyckelord :Child maltreatment; experience; nurse; report; support; Barnmisshandel; erfarenhet; rapport; sjuksköterska; socialt stöd;

  Sammanfattning : Barn runt om i världen far illa och utsätts för fysiskt-, psykisk- och sexuellt våld samt vanvård och försummelse. Sjuksköterskor möter barn och vuxna i sitt omvårdnadsarbete, där barn har farit illa eller riskerar att fara illa. Sjuksköterskor har anmälningsplikt vid misstanke om att barn far illa. LÄS MER

 5. 5. Säker vård vid byte av vårdnivå : hur sjuksköterskan på vårdavdelning upplever förflyttning av patient från intensivvårdsavdelning till vårdavdelning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Jolanta Guldberg; Anna Lind Härle; [2020]
  Nyckelord :experience; handover; ICU; nurse; patient safety; transfer; Förflyttning; IVA; patientsäkerhet; sjuksköterska; upplevelser; överlämning.;

  Sammanfattning : Intensivvårdsplatserna är få och behövs till de mest kritisk sjuka. Patienten på intensivvårdsavdelningen (IVA) är kontinuerligt övervakad och personalen är ständigt nära. På vårdavdelningen lämnas patienten ensam i större utsträckning då färre personal vårdar fler patienter. LÄS MER