Sökning: "sjuksköterskans roll missbruk"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden sjuksköterskans roll missbruk.

 1. 1. Att bemöta personen bakom ett missbruk : En litteraturöversikt om sjuksköterskans erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Mathilda Wårhag; [2020]
  Nyckelord :Substansmissbruk; Sjuksköterska; Professionellt förhållningssätt; Bemötande;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige lever cirka 55 000 personer med ett substansmissbruk och cirka 45 000 personer med ett narkotikaklassat läkemedelsmissbruk under 2019. Sjuksköterskan ska kunna bemöta personer med substansmissbruk med ett professionellt förhållningssätt. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av att möta mångbesökare på akutmottagningen : en annan typ av akutvård här och nu

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Henrik Karefjord; Camilla Söderlind; [2019]
  Nyckelord :Mångbesökare; Akutmottagning; Omvårdnad; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Mångbesökaren på akutmottagningen är en utsatt grupp som utgör en signifikant del av de totala besöken på en akutmottagning.  Mångbesökaren uppvisar ofta en spretig symptombild som i studier har visats domineras av kroniska sjukdomar, psykisk ohälsa, missbruk och sociala problem. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors attityder och erfarenheter av att möta personer som har ett substansmissbruk : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Martina Haglöf Bolinder; Martina Löfström Danielsson; [2017]
  Nyckelord :Experience; nurses’ attitudes; substance use disorder; Erfarenhet; sjuksköterskors attityder; substansmissbruk;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige uppskattas att 29500 personer utvecklat ett problematiskt narkotikabruk. Droger påverkar hjärnans delar som är kopplade till känslor av lust och välbehag. Narkotika är beroendeframkallande, hälsofarligt och påverkar hela människan. LÄS MER

 4. 4. ALKOHOL – DROGEN SOM SAMHÄLLET ACCEPTERAR? En litteraturstudie om sjuksköterskans förhållningsätt till att vårda personer med alkoholmissbruk

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lisa Andrén; Daniel Sjöholm; [2015-12-03]
  Nyckelord :Alkohol; alkoholmissbruk; förhållningssätt; sjuksköterska-patient;

  Sammanfattning : Alkohol är idag en socialt accepterad drog i samhället och konsumtionen i Sverige ökar. Människor exponeras för alkohol i större utsträckning idag än tidigare och risken att utveckla ett missbruk har därför ökat. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans upplevelser och attityder i möten med suicidala patienter : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Aline Ngalima; Elena Zaporozhets; [2015]
  Nyckelord :Suicide; Experience; Attitudes; Caring; Nurse; Suicid; Upplevelse; Attityder; Vårdande; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år rapporteras över 800 000 dödsfall av suicid i världen och ännu fler begår suicidförsök. Orsaken till detta kan bland annat vara fattigdom, psykisk ohälsa, livskriser så som stressrelaterade förhållanden, ekonomiska problem, våld och missbruk. LÄS MER