Sökning: "skolsköterskans omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden skolsköterskans omvårdnad.

 1. 1. Skolsköterskors erfarenhet av att arbeta med elever i ålder 9–15 år som lider av psykisk ohälsa : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Amanda Jonsson; Milton Sitoe; [2023]
  Nyckelord :Children; mental illness; qualitative interview study; school nurse; student health; barn; elevhälsa; kvalitativ intervjustudie; psykisk ohälsa; skolsköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen barn och unga med psykisk ohälsa ökar. Tidigare forskning visar att många barn i skolåldern söker upp skolsköterskor för somatiska besvär som är kopplat till psykiska åkommor. Det ingår i skolsköterskan yrkesroll att bland annat att identifiera, främja och förebygga psykisk ohälsa i skolmiljön. LÄS MER

 2. 2. Att arbeta hälsofrämjande och förebyggande med övervikt hos barn i grundskolan : Skolsköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Susanna Lorentz; Linéa Päivinen; [2022]
  Nyckelord :Caring; Health dialogue; Health Promotions; Swanson’s Theory of Caring; Qualitative content analysis; Hälsosamtal; Kvalitativ innehållsanalys; Samskapande omvårdnad; Swansons omvårdnadsteori;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt är ett ökande problem världen över och är den främsta orsaken till ohälsa bland barn samtidigt som risken att bibehålla övervikten som vuxen är stor. Detta kan leda till flera olika folksjukdomar och påverka folkhälsan globalt. LÄS MER

 3. 3. Fetma hos barn – prevention som den enda realistiska lösningen : En integrativ litteraturstudie

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Emelie Persson; Julia Heideman; [2022]
  Nyckelord :prevention; fetma; skolbarn; skolsköterska; KASAM;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under de senaste decennierna har fetma hos barn eskalerat i Sverige. För barn med fetma är risken stor att fetma kvarstår i vuxen ålder vilket kan innebära många hälsorisker, såväl fysiska som psykiska. Därför finns det behov av att arbeta preventivt i tidig ålder. LÄS MER

 4. 4. Skolsköterskans hälsofrämjande omvårdnad för tonåringar med psykisk ohälsa och suicidtankar: en intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :Emma Danielsson; Naomi Kiprop; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Skolsköterskors erfarenheter av omvårdnadsåtgärder vid vaccination av elever med stickrädsla : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Alexandra Persson; [2022]
  Nyckelord :Needle fear; nursing measures; pupils; qualitative; school nurse; Elever; kvalitativ; nålrädsla; omvårdnadsåtgärder; skolsköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stickrädsla är vanligt förekommande bland barn i alla åldrar och kan i samband med vaccinationer leda till försvårande omständigheter. Det finns dock omvårdnadsåtgärder som kan lindra såväl rädsla som smärta hos barn vid nålrelaterade procedurer, som vaccination. LÄS MER