Sökning: "social role of women"

Visar resultat 1 - 5 av 672 uppsatser innehållade orden social role of women.

 1. 1. Nyanländas etablering på den svenska arbetsmarknaden : En kvalitativ studie utifrån ett handläggarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Haris Aljicevic; Linda Borgstedt; [2021]
  Nyckelord :Social work; newly arrived; immigrant; establishment; labor market; work; socialt arbete; nyanlända; invandrare; etablering; arbetsmarknad; arbete;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate from an administrator perspective how authorities integrate newly arrived to the Swedish labor market. The results are analyzed and understood by two theories, theory about Intersectionality and Goodman theory. LÄS MER

 2. 2. ”Hjälplös fast man önskade att man kunde rädda världen” - Tjejjourstjejers syn på rollen som stödjare via chatt och deras motivationskrafter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Beatrice Norrman; Abbie Mellström; [2021]
  Nyckelord :young women empowerment centre; online chat counselling; volunteer emotional impact; volunteer motivation; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore how volunteers within young women online support chat experienced their supportive role. Further we wanted to explore what motivated these volunteers to continue with their voluntary work within the online support chat. LÄS MER

 3. 3. ”Anledningen: Hon hade träffat en annan man och ville skilja sig” : En textanalys av tidningsartiklars beskrivningar av mäns våld mot kvinnor

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för socialt arbete (SA); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Maja Mauritzson; Lina von Schewen; [2021]
  Nyckelord :causal explanations; media; men’s violence against women; newspaper articles; socio-ecological model; types of violence; violence in close relationships; media; mäns våld mot kvinnor; orsaksförklaringar; socioekologiska modellen; tidningsartiklar; våld i nära relationer; våldsformer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur artiklar från två välkända svenskakvällstidningar beskriver det våld som män brukar mot kvinnor i nära relationer. Vidare har det undersökts vilka orsaksförklaringar tidningsartiklar använder för att beskriva mäns våld mot kvinnor. LÄS MER

 4. 4. Verklighet eller fiktion? : Litteraturens påverkan på 1800-talets kvinnors syn på sig själva och sitt liv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Sara Ekerup; [2021]
  Nyckelord :Genus; 1800-tal; Kvinnor; Litteratur; Normer; Ideal; Marie Sophie Schwartz;

  Sammanfattning : Research has shown that studies on the impact of literature on the individual probably have been bigger than we previously thought. The 19th century writers had great power in influencing public opinion on current social issues. Well aware of their power, they used it to the maximum. LÄS MER

 5. 5. Gender Equal Cities - An empirical analysis of Vienna and Bratislava

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Laura Fritz; [2021]
  Nyckelord :Gender; Vienna; Bratislava; Gender Equal City; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis set out to examine the level of gender equality in the urban landscapes of Vienna and Bratislava based on the urban experiences on the women living in the cities. Vienna and Bratislava are part of the Vienna-Bratislava metropolitan area, which exhibits not only a close proximity (60km) but also a close economic cooperation. LÄS MER