Sökning: "språk roll i samhället"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade orden språk roll i samhället.

 1. 1. ”Det är viktigt att ha med sig rätta tankar redan från början” : En intervjustudie om förskollärares resonemang kring kritiskt förhållningssätt till digitalteknik.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Louice Jansson; Matilda Karlsson; [2020]
  Nyckelord :kritiskt förhållningssätt; digital teknik; förskollärare; undervisning; resonemang; kunskaper;

  Sammanfattning : Inledning Den digitala utvecklingen går snabbt framåt och berör alla i samhället. I en rapport från Statens Medieråd (2019) framgår att andelen barn mellan ett och åtta år som dagligen använder internet har ökat markant. LÄS MER

 2. 2. Skräckinjagande monster eller oskuldsfullt barn? : Gränsöverskridande våld i John Ajvide Lindqvists Lilla stjärna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Linn Karlsson; [2020]
  Nyckelord :ondskefulla barn; rape-and-revenge; skräcklitteratur; Lilla stjärna; John Ajvide Lindqvist; identifikations objekt;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen analyserar John Ajvide Lindqvists roman Lilla stjärna (2010). Uppsatsens syfte är att undersöka och utreda hur dess huvudkaraktärer Theres och Teresa samt de andra unga flickorna i romanen gestaltas som identifikations objekt för läsaren samtidigt som de är våldsamma och väcker avsky. LÄS MER

 3. 3. Med rötter i två länder - : En kvalitativ studie bland äldre assyriska kvinnors beskrivning av aktiviteter i det dagliga livet.

  M1-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering; Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Mariana Isa; Silene Isabel Palomino Casseres; [2020]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Immigration; Kvinnor; ValMo- modellen; Aktivitetsvärde.;

  Sammanfattning : Background: The Assyrians are a minority group from Iraq who were forced to emigrate to various countries in the world because of war and oppression. The first Assyrians came to Sweden in 1967. They had to abandon learned social norms, culture, and language as they tried to adapt to a new foreign country. LÄS MER

 4. 4. Vem ska räddas från vem? - En kritisk diskursanalys av Sverigedemokraternas åtgärdsprogram för kvinnor i vardagen.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Elin Ridderman; [2020]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; feminism; våld; invandringspolitik; jämställdhet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att kritiskt granska hur Sverigedemokraterna (SD) redogör för de åtgärder de anser att Sverige bör vidta i arbetet för att säkra kvinnans utsatta roll i det svenska samhället. För att nå detta mål analyserar jag Sverigedemokraternas åtgärdsrapport för mäns våld mot kvinnor i vardagen genom att göra en kritisk diskursanalys. LÄS MER

 5. 5. "Får jag ta det på svenska?" : en empirisk studie i FLSA ur lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Linn Andersson; [2020]
  Nyckelord :Andraspråksinlärning; Foreign Language Speaking Anxiety; lärarattityder; talängslan;

  Sammanfattning : Studien syftar till att kartlägga ämneslärares arbetssätt, kunskaper och attityder till elever som lider av Foreign Language Speaking Anxiety, även kallat FLSA. I bakgrunden redogörs för begreppets innebörd, dess uppkomst hos elever och vilken påverkan det har på engelskundervisningen i skolan. LÄS MER