Sökning: "storytelling marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden storytelling marknadsföring.

 1. 1. Alumni Branding : En kvalitativ studie om alumners betydelse för ett universitets marknadsföring gentemot presumtiva studenter.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Ebba Green Salmonson; Rasha Karma; [2019]
  Nyckelord :Social Media Marketing; Word-of-Mouth; Influencer Marketing; Storytelling; Varumärkesuppbyggnad; Varumärkesidentitet; Varumärkesimage;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att identifiera alumners betydelse för ett universitets marknadsföring gentemot presumtiva studenter. Vidare ämnar studien tydliggöra alumners delaktighet i ett universitets varumärkesuppbyggnad. LÄS MER

 2. 2. We are all storytellers : Att berätta en historia genom fysisk miljö och grafisk design

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Emma Nydelius; Julia Trotzig; [2019]
  Nyckelord :Storytelling; servicelandskap; grafisk design; restaurang; arbetsprocess;

  Sammanfattning : Storytelling is a marketing tool that works as a media where companies can communicate their history, values and message through stories. In order to meet customer demand for involvement and experiences, companies need to satisfy their emotional needs. LÄS MER

 3. 3. Trovärdig marknadsföring för en lat generation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Agnes Malteson; Malin Terne Försund; [2019]
  Nyckelord :trovärdighet; marknadsföring; storytelling; CSM; millennials; reklam;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om trovärdighet i reklam och om företags sätt att stärka sitt varumärke genom budskap om ansvarstagande. Detta undersöks ur ett millennialperspektiv eftersom att det är den generation som tangerar att vara det största kundsegmentet genom tiderna. LÄS MER

 4. 4. Myternas roll i modern marknadsföring : en kulturanalys av Telenors reklamfilmer ur ett konsumtionsteoretiskt och mytologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Johan Olsson Wounsch; Johan Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Intimitet; tillsammanshet; par; familj; svenskhet; kultur; sociala koder; myt; myter; reklam; reklamfilm; följetångsreklam; historieberättande; storytelling; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen Myternas roll I modern marknadsföring: En kulturanalys av Telenors familjereklam ur en konsumtionsteoretisk och mytologisk perspektiv är författad av Johan Olsson Wounsch och Johan Ringshagen. Det här är en kulturell analys med syfte att undersöka hur sociala och kulturella värderingar återspeglas genom reklamfilmer som bygger på berättande teknik - storytelling - som medel för att nå sina målgrupper. LÄS MER

 5. 5. Feminism till salu: En kvalitativ studie om feminism som varumärkesstrategi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Inez Nyberg; Sara Odhnoff; [2019]
  Nyckelord :feminism; cultural values; brand communication; authenticity; cultural branding; postmodernism; postfeminism; social semiotics; kulturella värden; varumärkeskommunikation; autenticitet; kulturell branding; socialsemiotik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka hur feministiska värden i marknadsföring kan användas som en strategisk resurs för att skapa en ökad autenticitet för ett företags varumärke, och därmed bidra till forskningsfältet för strategisk kommunikation. En begränsad mängd forskning har gjorts om feminism som en autenticitetsstrategi i förhållande till varumärket. LÄS MER