Sökning: "strukturell ojämlikhet"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden strukturell ojämlikhet.

 1. 1. LO-bloggens etniska perspektiv : Konkurrens eller försvar av universella värden?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Klas Ottosson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sverige är idag en stat som officiellt fokuserar på nationell likhet igen, efter att i en mellanperiod varit tydligt multikulturell och sett det som naturligt med olika sorters nationella identiteter. Denna nya gemensamma nationella identitet behöver dock inte vara densamma som förr, den får gärna återskapas för att passa allt fler. LÄS MER

 2. 2. Ekonomisk ojämlikhet och tillväxt i en global värld

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

  Författare :Sara Abrahamsson; [2014]
  Nyckelord :Ekonomisk ojämlikhet; inkomstskillnader; tillväxt; strukturell ojämlikhet; marknadsojämlikhet; institutioner; utbildning; social tillit;

  Sammanfattning : Frågan om ekonomisk ojämlikhet tillhör kanske en av de mest kontroversiella frågorna genom historien. Åsikterna om fördelar och nackdelar med ekonomisk ojämlikhet, men kanske framförallt graden av ojämlikhet går isär. LÄS MER

 3. 3. Socialt arbete och sociala medier : En narrativ studie om det sociala arbetets utmaningar i en föränderlig värld

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sofia Eliasson; [2010]
  Nyckelord :Socialt arbete; sociala medier; fattigbloggen ; narration; makt; klass;

  Sammanfattning : Studien uppmärksammar komplexiteten i relationen mellan socialt arbete och sociala medier, med fokus på narrativ kring socioekonomiska strukturer och dess konstruktion. ”Fattigbloggen” som personligt, offentligt och politiskt debattforum tjänstgjorde som exempel på ett i svensk kontext försök till omarbetning av existerande synsätt, vars dialog lade grunden för uppsatsens analytiska resonemang angående välfärdspolitikens hantering av strukturell ojämlikhet. LÄS MER

 4. 4. Land grabbing - en form av ekonomisk strukturell imperialism?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Astrid Tronarp; Emilie Karlsson; [2010]
  Nyckelord :Afrika; periferination; centrumnation; land grabbing; ekonomisk strukturell imperialism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Land grabbing är inget nytt fenomen, utan har existerat i flera sekel, men företeelsens form och karaktär har skiftat genom historien. Till följd av den globala matkrisen och den ekonomiska krisen hösten 2008 har antalet fall av land grabbing ökat markant. LÄS MER

 5. 5. "211 år kvar till jämställdhet" : Föräldraförsäkringens roll för ett jämställt Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Anna Borglund; Nina Dahlman; [2008]
  Nyckelord :föräldraförsäkring; jämställdhet; allmänna problem; personliga bekymmer; struktur; jämställdhetsbonus;

  Sammanfattning : Det här är en uppsats om svenskt jämställdhetsarbete. Under lång tid har Sverige haft en familjepolitik med höga mål. Ett av de viktigaste målen idag handlar om jämställdhet mellan män och kvinnor. LÄS MER