Sökning: "strukturella sociologiska teorier"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden strukturella sociologiska teorier.

 1. 1. Kollektivavtal som välfärdsgivare och statushöjare? En kvantitativ studie om kollektivavtals inverkan på ojämlikhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Robin Larsson; [2018]
  Nyckelord :kollektivavtal; ojämlikhet; arbetsmarknad; välfärd; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den ekonomiska krisen 2008 bemöttes i flera europeiska länder med åtstramningar av offentliga utgifter. Detta påverkade ländernas förmåga att bidra med social välfärd. LÄS MER

 2. 2. Arbetsrollupplevelser i en matrisorganisation : En jämförelse mellan två enheter

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Rita Terras; [2018]
  Nyckelord :matrisorganisation; multiprojekt; projektarbete; nätverk; strukturella hål;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Syftet med uppsatsen är att undersöka vad som påverkar otydlighet i arbetsroller och ansvarsområden när man jobbar i en matrisorganisation. Det är allt fler organisationer som väljer att arbeta i den organisationsformen för att snabbare få fram olika produkter i den snabbt förändrade omvärlden. LÄS MER

 3. 3. Skolledares komplexa uppdrag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Pernilla Söderholm; [2018]
  Nyckelord :Ledarskap; Mellanchef; Fallstudie; Offentlig verksamhet; Grundskoleförvaltningen; Styrning; Ledning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats är att att undersöka hur skolledare upplever sitt rektorsuppdrag och ser på sina möjligheter att, inom strukturen för svensk skolverksamhet, leda mot förbättrade skolresultat. Studien undersöker skolledarens uppdrag utifrån två organisatoriska nivåer; förvaltningsnivå och skolledarnivå. LÄS MER

 4. 4. Väljer vi ett polariserat samhälle? : En studie om individers sociala preferenser och hur de påverkar segregationens utformning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Charlotte Foureaux; Stephanie Liang; [2017]
  Nyckelord :Residential segregation; social mix; housing mix; identity; stigmatization; social diversity; Boendesegregation; social blandning; blandade upplåtelseformer; identitet; stigmatisering; social mångfald;

  Sammanfattning : I denna uppsats har vi ämnat att öka förståelsen för hur människor påverkar segregationen genom sina egna preferenser. Vi har undersökt hur halmstadsbor resonerar kring segregationen i Halmstad och kring sina egna och andra bostadsområden i staden. LÄS MER

 5. 5. Vem blir chef? : En kvantitativ studie om det sociala kapitalets betydelse för sannolikheten att besitta en chefsposition.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Helena Robertsson; Rebecca Rönningen; [2015]
  Nyckelord :Socialt kapital; sociala nätverk; socioekonomisk position; chefsposition; arbetsmarknaden; könssegregering; logistisk regressionsanalys; kvantitativ analys.;

  Sammanfattning : På grund av ojämställdheten mellan kvinnor och män på den svenska arbetsmarknaden undersöks i föreliggande studie vem som blir chef baserat på skillnader i mängd socialt kapital. Syftet är att undersöka om det existerar ett samband mellan nätverksstorlek, kontaktintensitet i nätverkslänkar samt andelen kontakter som är män och socioekonomisk position. LÄS MER