Sökning: "styrdokument matematik"

Visar resultat 1 - 5 av 200 uppsatser innehållade orden styrdokument matematik.

 1. 1. Digitala läroböcker inom matematik : Fördelar och nackdelar tolkat ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Analys och didaktik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Felicia Engblom; Paulina Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Fördel; nackdel; lärarperspektiv; digital lärobok; statisk digital lärobok; interaktiv digital lärobok;

  Sammanfattning : Idag använder sig många lärare av läroboken vid planering av undervisningen. I den svenska skolan har det blivit  vanligare med digitala läroböcker. LÄS MER

 2. 2. En analys av läromedel för lågstadiet : Med fokus på hur området bråk i årskurs 3 förhåller sig till styrdokument och det sociokulturella perspektivet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Kajsa Lundström; [2021]
  Nyckelord :Bråk; läromedelsanalys; matematikböcker; sociokulturellt perspektiv; styrdokument;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Skolmatematiken sedd genom dess styrdokument genom tiden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Carl Odlander; [2021]
  Nyckelord :matematik; skolmatematematik; styrdokument; styrdokumentens utveckling; utbildningshistoria;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt är skriven med syftet att undersöka hur matematikens styrdokument och skolmatematiken förhåller sig till varandra, samt hur styrdokumenten påverkar lärarnas egen yrkesutövning. Detta för att vidga förståelsen för hur styrdokumenten interagerar med skolmatematiken, och hur lärare genom tiden har förhållit sig till detta. LÄS MER

 4. 4. Analys av de nationella bedömningsstöden i de tidiga skollåren- en resurs för skolutveckling? : Ramfaktorteoretisk analys av tre svenska skolors styrkedja

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Annelie Gusér; [2021]
  Nyckelord :Skolutveckling; förbättringsarbete; styrkedja; tidig- och skrivundervisning; tidig matematikundervisning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Den 1 juli 2019 infördes, i Sverige, en Läsa- skriva- räkna garanti för årskurs f-3. Kopplat till garantin finns kartläggningsmaterial och bedömningsstöd (SFS 2010:800). LÄS MER

 5. 5. Matematiska resonemang och formell matematik i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Malte Grip; [2021]
  Nyckelord :Matematik; Gymnasiet; Bevis; Resonemang; Förmåga; Symboler;

  Sammanfattning : Den här uppsatsens syfte har varit att mäta gymnasieelevers förmågor inom matematisk bevisföring. Förmågan att kunna följa och bedöma matematiska resonemang är enförmåga som ska utvecklas i gymnasiets samtliga matematikkurser. LÄS MER