Sökning: "systematisk litteraturstudie metasyntes"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden systematisk litteraturstudie metasyntes.

 1. 1. Föräldrars behov när deras barn är kritiskt sjukt och vårdas på en intensivvårdsavdelning

  Magister-uppsats,

  Författare :Amanda Johansson; Jenny Lindstrand; [2020-06-26]
  Nyckelord :Familjecentrerad omvårdnad; kritiskt sjuka barn; föräldrars behov; barnintensivvårdsavdelning; intensivvård; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Background: At the ICU (Intensive Care Unit) critically ill patients are treated, who need careful monitoring with high-tech equipment. Children who are critically ill are usually cared for in PICU (Pediatric Intensive Care Unit) by specialist trained personnel within intensive care and pediatrics background. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av och förutsättningar för att identifiera symtom på depression hos äldre patienter inom kommunal hälso- och sjukvård : En metasyntes

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Sofie Block; [2020]
  Nyckelord :depression; elderly; experiences; mental illness; meta-synthesis; municipal health care; the tidal model; depression; erfarenheter; kommunal hälso- och sjukvård; metasyntes; psykisk ohälsa; tidvattenmodellen; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den psykiska ohälsan har ökat stadigt det senaste decenniet i Sveriges befolkning. Efter 65 års ålder är depression den vanligaste psykiska sjukdomen. Symtomen för depression hos äldre ser oftast annorlunda ut jämfört med hos yngre och kan därför vara svåra att upptäcka. LÄS MER

 3. 3. Individers upplevelse av återhämtning vid psykossjukdom: en systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Lina Sjödin-Ask; Henrik Rosengren; [2020]
  Nyckelord :Recovery; Återhämtning; Psykossjukdom; Psychotic disorder; Experiences; Upplevelser; Metasyntes; Meta-synthesis;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är sen tidigare känt hur återhämtning från psykisk ohälsa yttrar sig. Återhämtning och vägen dit anses vara högst individuell, om än med vissa gemensamma faktorer. Mindre omskrivet är återhämtning från psykossjukdom. LÄS MER

 4. 4. Ett medvetet andetag : En metasyntes om mindfulness främjande effekt på elevers psykiska hälsa

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Karin Nygren; Åsa Rönnblad; [2020]
  Nyckelord :Mindfulness; Mental health; Schoolchildren; Mindfulness; Psykisk hälsa; Skolelever;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den psykiska ohälsan ökar stadigt bland barn och unga i skolåldern. Forskning visar att mindfulness främjar individens psykiska och fysiska hälsa. Implementering av mindfulness har blivit allt vanligare i skolor både nationellt som internationellt. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av sexuell dysfunktion hos personer med diabetes typ 2

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Hala Mahmud; Katarina Thulin; [2020]
  Nyckelord :Diabetes typ 2; sexuell dysfunktion; upplevelse; metasyntes.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes är en sjukdom som ökar i hela världen. Följdsjukdomar kan förutses till viss del och sjuksköterskor i vården bör ha kunskap om vilka dessa följdsjukdomar är och hur de kan bemötas. Sexuell dysfunktion är en av dem. Personer med diabetes typ 2 har en ökad risk för att utveckla sexuell dysfunktion. LÄS MER