Sökning: "tal om miljö"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden tal om miljö.

 1. 1. Community Supported Agriculture” i Sverige : Modellens bidrag till ett hållbart livsmedelssystem

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Tom Källgren; Olof Nordling; [2019]
  Nyckelord :Community Supported Agriculture; sustainable agriculture; sustainable development; Community Supported Agriculture; andelsjordbruk; hållbart jordbruk; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Runtom i världen finns många modeller, mål och visioner för en hållbar utveckling, och många av dessa kan kopplas till jordbruk. Livsmedelsproduktion är en av de viktigaste industrierna vi har och är även källan till en stor del av utsläpp, färskvattenanvändning, övergödning och annan problematik kring miljö, ekonomi, levnadsvillkor och mycket mer. LÄS MER

 2. 2. Additiv Tillverkning i Försvarsapplikationer. : Förberedande studie för implementering av additiv tillverkning inom Försvarsmakten/FMV.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :OSKAR BJÖRK; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Additiv tillverkning, eller 3D-printing som det i vardagligt tal brukar benämnas är en av 2000-talets stora trender inom tillverkning och utveckling. Tekniken har en tydlig del inom framtidens tillverkande industri och med dess stora flexibilitet som tillverkningsteknik har det en viktig del inom det som benämns som den fjärde industriella revolutionen, industri 4. LÄS MER

 3. 3. Lokala energisystem med förnybar och återvunnen energi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Johanna Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Lokala energisystem; värmepump; solceller; batterier; vätgaslager; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en del av projektet R:ekobyn, med sidoprojektet R:energi, som har syftet att utveckla hållbara energisystemlösningar till ett 40-tal nya bostäder i Röstånga. Examensarbetet är uppbyggt kring en fallstudie där fyra olika förslag på energisystem utvärderas och jämförs, med anseende på självförsörjandegrad, klimatpåverkan och kostnader. LÄS MER

 4. 4. TEXTIL MODERNISM : Signerad textil – när mönstren fick namn var de manliga

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Marianne Nordenlöw; [2019]
  Nyckelord :Textile; Design; Modernism; Interior Design; Astrid Sampe; The 1950s; Pierre Bourdieu; Signerad textil; Genus; Textil; Formgivning; Design; Modernism; Offentlig inredning; NK:s Textilkammare; Astrid Sampe; 1950-tal; Folkhem; Pierre Bourdieu;

  Sammanfattning : Uppsatsen utgår från Signerad textil, en kollektion tryckta tyger för offent­lig miljö, som tillkom 1954 i regi av NK:s Textilkammare. Tolv konstnärliga utövare, varav tio manliga, inbjöds att medverka. LÄS MER

 5. 5. Förstudie om ny standard för släcksystem i tunga gruvfordon : en analys av aktuell situation och framtida behov

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Nike Schweitzer; Sanna Ohlsson; [2019]
  Nyckelord :Fire suppression system; Safety in mining; Mining vehicles; Heavy vehicles; SBF 127; GRAMKO; Släcksystem; Gruvsäkerhet; Gruvfordon; Tunga fordon; SBF 127; GRAMKO;

  Sammanfattning : En brand i en gruva skiljer sig åt jämfört med en brand i en byggnad. Vid brand i en undermarksanläggning uppstår ett omedelbart hot mot de människor som vistas där. Vid en gruvbrand påverkar faktorer såsom sikt, obefintligt dagsljusinsläpp och begränsade utrymningsmöjligheter. LÄS MER