Sökning: "talspråk"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade ordet talspråk.

 1. 1. En kvalitativ studie av kvinnliga elitfotboll- och ishockeyspelares påverkan av sociala medier

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Camilla Sjöholm; Aisha Faiqi; [2020]
  Nyckelord :tränarlänkfotboll; tränarlänkishockey;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att analysera hur idrottande kvinnor kan påverkas av socialamedier. För att uppfylla studiens syfte kommer följande frågor behandlas: Vad innebär sociala medier för kvinnliga ishockey- och fotbollsspelare? Vad innebär kroppsideal för kvinnor inom ishockey och fotboll? Metod Frågeställningarna har besvarats genom en kvalitativ ansats där intervjuer har genomförtsmed sex kvinnliga elitfotbolls- och ishockeyspelare. LÄS MER

 2. 2. Initiala annex i en teckenbaserad konstruktionsgrammatik

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Viktoria Strandberg; [2019-02-04]
  Nyckelord :förfält; initialt annex; initial dislokation; fritt initialt annex; informationsstruktur; konstruktionsgrammatik; Sign-based Construction Grammar; teckenbaserad konstruktionsgrammatik; talspråk;

  Sammanfattning : Initiala dislokationer (ID) och fria initiala annex motsvarande fria adverbial i den inre satsen (FIA) är båda strukturer med ett led framför den inre satsen. Medan ID även har en pronominell kopia inuti den inre satsen som syftar på det initiala ledet, finns inget sådant led i den inre sats som följer på FIA. LÄS MER

 3. 3. Prototyputveckling för skalbar motor med förståelse för naturligt språk

  Kandidat-uppsats, KTH/Hälsoinformatik; KTH/Hälsoinformatik

  Författare :Carlos Galdo; Teddy Chavez; [2018]
  Nyckelord :natural language understanding; natural language; neural network; NLU; natural language processing; speech recognition; hidden Markov model; naturligt språk; neurala nätverk; NLU; språkteknik; taligenkänning; dold Markovmodell;

  Sammanfattning : Förståelse för naturligt språk, språk som har utvecklats av människan ex. talspråk eller teckenspråk, är en del av språkteknik. Det är ett brett ämnesområde där utvecklingen har gått fram i snabb takt senaste 20 åren. LÄS MER

 4. 4. Språkutvecklande kemiundervisning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anahid Khorsandi Koochesfahani; [2018]
  Nyckelord :Naturvetenskap; Kemi; flerspråkiga elever; lärare; lärande; undervisningsmetoder; TIMSS; Språk; vardagsspråk; Skolspråk; språkutveckling arbetssätt; språkinriktad undervisning;

  Sammanfattning : Syfte med denna fallstudie är att undersöka kemiundervisning på en svensk grundskola ur ett flerspråkigt perspektiv. Undersökningen har genomförts på skolor där majoriteten har svenska som andraspråk, det vill säga eleverna eller en av deras föräldrar har ett annat nationellt språk än svenska som sitt starkaste språk. LÄS MER

 5. 5. "Utan språk ingen lek, utan lek inget språk." En kvalitativ studie om och hur pedagoger arbetar med språkutveckling i relation till lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Christina Suciu; Gresa Berisha; [2018]
  Nyckelord :lek; talspråk; pedagogens roll; språkutveckling; barn;

  Sammanfattning : Syftet med vårt arbete har varit att undersöka om pedagogerna arbetar med språkutveckling i relation till lek och vad de i så fall gör. I form av intervjuer med förskollärare fick vi fram ett resultat som visar att pedagogerna aktivt arbetar med språkutveckling i relation till lek. LÄS MER