Sökning: "talspråk"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade ordet talspråk.

 1. 1. ”Datorn hjälper mig att skriva men det gör inte pennan” : Fallstudier av elevers skrivande i tvåklasser i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Annsofie Sköld; Sanna Maad; [2021]
  Nyckelord :: Skrivande; Årskurs 3; Elevtexter; Intervjuer; Elevtextanalys; Skrivförmåga; Skrivprocess; Skrivverktyg; ASL; Sandvikenmodellen;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet var att genom fallstudier i två klasser i årskurs 3 undersöka elevers skrivande och elevers uppfattningar om sitt skrivande utifrån berättande texter som de skrivit på datorn eller för hand. Syftet var även att undersöka hur lärare arbetar med skrivande i sina respektive klasser där den ena klassen fokuserar traditionella skrivmetoder, med utgångspunkt i att skriva texter för hand och den andra klassen fokuserar användandet av digitala skrivverktyg genom metoden ASL (Att skriva sig till läsning) och Sandvikenmodellen. LÄS MER

 2. 2. Uppfattat talspråk för barn med olika modersmål under försämrade förhållanden skapat av ljudkodning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Lovisa Harald; [2021]
  Nyckelord :Semantik; Fonologi; Noise vocoding Ljudkodning ; Modersmål; Barn; Talspråk;

  Sammanfattning : Varje dag använder vi människor vårt språk, i former som är både auditiva och visuella. Många av dessa situationer och scenarion som uppstår i dagens samhälle kan försämra dessa förhållanden av språket och vår förståelse för det. LÄS MER

 3. 3. Talspråket - dagens nya skriftspråk? : Skriver elever såsom de talar? En kvalitativ studie om några lärares syn på elevers talspråkliga inslag i skriftspråket

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Salam Rabie Salim; [2021]
  Nyckelord :Didaktik; digitalisering; skolspråk; skriftspråk; talspråk; ämnesspråk;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur några ämneslärare i svenska på gymnasiet anser att elevernas talspråk influerar skriftspråket. Fem intervjuer har genomförts med ämneslärare i svenska språket. LÄS MER

 4. 4. ”Talspråk är talspråk, skriftspråk är skriftspråk” : En studie om talspråkliga drag i gymnasieelevers skriftspråk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Anna Sahlin; Sofia Sjöström; [2021]
  Nyckelord :Talspråkliga drag; språkriktighet; ungdomsspråk; språkbruk;

  Sammanfattning : The study aims to investigate oral-language features in writing by students at a highschool level. It also aims to examine the use of speech-language between the universitypreparatory and vocational programs. Methods such as questionnaires and text analysiswere used to answer the research questions. LÄS MER

 5. 5. Språkutveckling I Kemiundervisning För Flerspråkiga Elever

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Hadiel Alsalih; [2021]
  Nyckelord :Flerspråkiga elever; Kemiundervisning; lärarens arbetssätt; språkutveckling; svårigheter; upplever;

  Sammanfattning : Syftet med denna forskning är att undersöka kemiundervisning utifrån flerspråkiga eleversperspektiv. Dessa elever eller en av deras föräldrar har svenska som andra språk.Undersökningen genomfördes i en skola där de flesta talar svenska som andra språk. LÄS MER