Sökning: "the benefits of technology"

Visar resultat 1 - 5 av 3644 uppsatser innehållade orden the benefits of technology.

 1. 1. Har du digital integritet? : En kvalitativ studie om hur Persuasive Technology påverkar upplevelsen av trygghet, trovärdighet och digital integritet på sociala medier.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Alexandra Olsson; Sara Dahlberg; [2022]
  Nyckelord :Digital Integrity; Persuasive Technology; Ethics; Experience-centered design; Social Media; Digital integritet; Persuasive Technology; Etik; Upplevelsecentrerad design; Sociala medier;

  Sammanfattning : Övergången till det digitala samhället har väckt frågor kring digital integritet och säkerhet. Flera studier visar på användares oro över insamling av personlig data. LÄS MER

 2. 2. Lastkapacitet hos murar byggdamed C3Cblocksystem® -Explosionslaster

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Linus Nimb; Stina Jonsson; [2022]
  Nyckelord :explosion load; protective walls; concrete; Eurocode 2; MSB; C3C; explosionslast; skyddsmur; betong; Eurocode 2; MSB; C3C; splitterverkan; hållfasthet; skjuvning; dymlingsverkan; glidning; stjälpning; markbärighet; utböjning;

  Sammanfattning : Under den senaste tiden har det upplevts en större oro i omvärlden och fred är inte längreen självklarhet i Europa. Människor är oroliga för den eskalerande situationen i Europaoch det har skapat ett osäkert säkerhetspolitiskt läge i världen. LÄS MER

 3. 3. Are M-health Applications Accessible for Elders?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Ahmad Khalil; Lazar Vuletic; [2022]
  Nyckelord :Technology; M-health; Elders; Accessibility; Business and Economics;

  Sammanfattning : The rapid advancements in technology have brought benefits to many sectors, including the health sector. Popular technologies related to e-health and m-health have transformed traditional healthcare and are getting more popular among physicians and patients. LÄS MER

 4. 4. Employees’ Health in the Process Industry: The Impact of Lean

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Mikaela Burchardt; Sandra Löfström; [2022]
  Nyckelord :Lean; Process industry; Psychosocial effects; Organisational culture;

  Sammanfattning : The effects of implementing Lean has been widely studied within the context of discrete manufacturing, where it originated, but much less so within the process industry. Within discrete manufacturing there are major benefits to implementing Lean with a focus on respect for people and human aspects, particularly on employee health and organisational culture, but does the same hold true in the process industry? The purpose of this thesis is to look into this question. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of Bioenergy With Carbon Capture and Storage Through Multi-criteria Decision Analysis : A Case Study of a Swedish Pharmaceutical Company

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Aleksander Vuksanovic; Marko Gajic; [2022]
  Nyckelord :CCS; BECCS; MCDA; PESTLE; Opportunities and Challenges; Sustainability; Carbon neutral; Carbon negative; Pharmaceutical industry; Climate change mitigation action; CCS; BECCS; MCDA; PESTLE; Möjligheter och utmaningar; Hållbarhet; CO2 neutral; CO2 negativ; Läkemedelsindustri; Åtgärder för att begränsa klimatförändring;

  Sammanfattning : The latest report from the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) highlights the great threats of climate change. The chemical industry, including the pharmaceutical sector, is one of the significant contributors to global greenhouse gas emissions (GHG), representing nearly 7% of global carbon dioxide (CO2) emissions. LÄS MER