Sökning: "the senses"

Visar resultat 1 - 5 av 626 uppsatser innehållade orden the senses.

 1. 1. GARDEN-BASED LEARNING IN A REGGIO EMILIA INSPIRED SWEDISH PRESCHOOL WITH A PERMACULTURE GARDEN A case study

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Kathleen Kölz; [2022-02-13]
  Nyckelord :garden-based learning; Swedish preschool; case study; preschool garden; Reggio Emilia; permaculture garden;

  Sammanfattning : Aim: This study aims to get an in-depth understanding of the characteristics of the garden and garden-based learning in an educational environment of a Swedish preschool that is inspired by the Reggio Emilia approach and has a permaculture garden. Theory: Social constructivism has been adopted as the theoretical framework for this study to gain an understanding of learning processes in the environment of a preschool. LÄS MER

 2. 2. Participation in leisure activities for children with a developmental coordination disorder : A systematic literature review

  Magister-uppsats, Jönköping University/HLK, CHILD

  Författare :Rugia Keinan; [2022]
  Nyckelord :Developmental coordination disorder; leisure activities; participation; sense of self;

  Sammanfattning : Background: Participating in leisure activities is one positive aspect that promotes a sense of belonging and a social support network, which are beneficial for better health and well-being. Despite this, children with physical disabilities participate less in leisure activities, including children with Developmental Coordination Disorders (DCD). LÄS MER

 3. 3. Från wayfaring till stråkobservationer : åtta insikter som uppmuntrar till att gå för en sinnligare gestaltning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Emelie Lenning; [2022]
  Nyckelord :; forskningsmetod; fenomenologi; wayfaring; Ingold; sinnlig; perception; gestaltning; autoetnografi; stråkobservationer; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : I ett samhälle som alltmer förlitar sig på kvantitativ data och digitaliserade analysverktyg riskerar människor att gå miste om kunskap och insikter som kan inhämtas från våra sinnen. Hur och vad vi uppfattar sinnligt påverkar hur vi mår i våra städer, men även hur städer och dess invånare utvecklas och formas (Pink 2008). LÄS MER

 4. 4. Time to prime: En studie i auditory & olfactory priming

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Victor Bogestrand; Maria Carlsson; Anton Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :Priming; unconsciousness; manipulation; olfactory; auditory; Business and Economics;

  Sammanfattning : New perspectives on how to best market your brand or products is an ever changing subject. A seemingly unnoticed development in the eyes of ordinary people has been that marketing psychology has become more and more potent in the industry of marketers and brand developers. LÄS MER

 5. 5. Narratives of Identity : An Exploration of the Multi-Generational Sense of Belonging and Identity Construction of Migrants in the Novels Piccola Sicilia and Jaffa Road by Daniel Speck

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Fenja Graff; [2022]
  Nyckelord :integration; narratives; Daniel Speck; acculturation; third space;

  Sammanfattning : This thesis explores the identity construction of migrants in different generations andcircumstances as they are represented in the novels Piccola Sicilia and Jaffa Road by DanielSpeck through narratives. Through an ethnographic narrative analysis with a focus onstorytelling, macro, meso and micro-structures of identity formation are identified to gain insightsinto the identity construction in relation to familial history of three main characters. LÄS MER