Sökning: "vad är ekologisk systemteori"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden vad är ekologisk systemteori.

 1. 1. "Aten just nu, är helvetet på jorden" : Resiliens - viktig faktor i det sociala arbetet med flyktingar

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Sofia Grenevall; Beatrice Harknäs Smedman; [2019]
  Nyckelord :Resilience; Ecological system theory; Social workers; Refugees and social work; Resiliens; Ekologisk systemteori; Socialarbetare; Arbete med flyktingar;

  Sammanfattning : I arbete med flyktingar är resiliens en viktig faktor för att bli hållbar i en extremt pressad situation i socialt arbete. I denna fallstudie kom vi fram till vilka faktorer inom individ- organisation- och på samhällsnivå, det vill säga på mikro-, meso- och makronivå, som påverkade socialarbetarens resiliens i arbetet med flyktingar i Grekland. LÄS MER

 2. 2. Samverkan som möjlighet och begränsning : Att stärka inkludering och måluppfyllelse i skolan genom samverkan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Emma Lönn; [2018]
  Nyckelord :Samverkan; inkludering; måluppfyllelse; lärares erfarenheter; systemteori; relation; kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att, utifrån en kvalitativ metod, analysera lärares erfarenheter och uppfattningar om samverkan i skolan. Studien undersöker hur lärares samverkan kan påverka elevers inkludering, och lärares uppfattningar om hur inkludering skapar möjligheter eller hinder för elevers måluppfyllelse. LÄS MER

 3. 3. Biologiska barn i familjehem, vad hände sen? - En kvalitativ studie om att växa upp som biologiskt barn i familjehem och vad det kan få för framtida konsekvenser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Hanne Gråhns; Elenor Sahlström Moen; [2018]
  Nyckelord :Biologiska barn; familjehemsvård; engagemang; delaktighet; svårigheter; påverkan; KASAM; generell systemteori; ekologisk systemteori.;

  Sammanfattning : Föreliggande studie behandlar familjehemsvård och berör vuxna personers erfarenheter av att växa upp i ett hem som tagit emot familjehemsplacerade barn. Studien belyser de biologiska barnens delaktighet i vården, engagemang hos deras föräldrar samt svårigheter för barnen i familjehemsvården med fokus på konsekvenser barnen fått senare i livet. LÄS MER

 4. 4. Vad styr specialpedagogens arbetsuppgifter? : en studie om upplevd arbetssituation i förhållande till examensordningen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Martin Ahl; Henrik Andersson; [2018]
  Nyckelord :Arbetsuppgifter; examensordning; rektor; skollag; specialpedagog.;

  Sammanfattning : Under studietidens verksamhetsförlagda utbildningstillfällen har författarna fått upplevelsen av att specialpedagogens yrkesroll kan vara väldigt splittrad, något vi beslutade oss för att undersöka.  Studiens övergripande syfte är att synliggöra vad det är som styr de specialpedagogiska arbetsuppgifterna. LÄS MER

 5. 5. Till oändligheten ... och vidare! En studie om att nå längre i Matematik 2b på Samhällsvetenskapsprogrammet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Helene Korsgren; Petra Petrén; [2017]
  Nyckelord :framgångsfaktorer i matematik; gymnasiet; matematik 2b; speciallärare i matematik; utmaningar i matematik;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag: Matematik 2b är den andra obligatoriska matematikkursen på Samhällsvetenskapsprogrammet och är en av de mest utmanande kurserna på gymnasiet. På det nationella kursprovet i Matematik 2b blir en stor andel av eleverna inte godkända och en mycket liten andel av eleverna får de högsta betygen. LÄS MER