Sökning: ": Online Visual Communication"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden : Online Visual Communication.

 1. 1. Barns kommunikation genom teckningar : En studie i hur bildsamtal med barn om deras teckningar kan påverka hur pedagoger förstår barns kommunikation genom teckningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Märta Ruus; [2022]
  Nyckelord :preschool; picture-talk; Semiotics; visual literacy; pictorial development; förskola; bildsamtal; Semiotik; visuell litteracitet; bildspråklig medvetenhet;

  Sammanfattning : Målet med denna studie är att ge insikt i hur barn kommunicerar genom sina teckningar och vilken nytta pedagoger kan få av bildsamtal med barn om deras teckningar för att verkligen förstå vad det är barnet vill kommunicera. Undersökningen gjordes i form av en kvalitativ webbenkät med kvantitativa inslag som skickats ut till ett urval av pedagoger. LÄS MER

 2. 2. "Det vita snuset och marknadsföringsruset” : En kvalitativ studie om det vita tobaksfria snusets marknadsföring riktat mot unga.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Fanny Sandberg; Lisa Ålstam; [2022]
  Nyckelord :Influencer; snus; Velo; semiotik; Instagram; tobaks fritt snus; marknadsföring; gruppidentitet; kapital; självframställning; sociala medier.;

  Sammanfattning : Between 2018 and 2021, the amount of young snuff users increased drastically. The same year, 2018, Velo, a tobacco free nicotine snuff, was launched on the Swedish market. They made themselves known through organizing big events and by engaging in influencer marketing. LÄS MER

 3. 3. Procedurally Generated Eye Features for Real-time Applications

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Sebastian Nyberg; [2021]
  Nyckelord :Procedural; Real-Time; Profiling; Anime; Eyes;

  Sammanfattning : Background. As computing power has increased over the years, larger parts of the digital graphics industries are moving towards using real-time rendering for their solutions. The fast iteration and visual response help make the creative processes and communication more accessible in both the desktop and smartphone markets. LÄS MER

 4. 4. When Symbols Strike : The role of symbols and visual media for online activism, networks, and connection in the Women’s Strike in Poland

  Master-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Gabriella Gut; [2021]
  Nyckelord :visuals; symbols; visual media; social movements; online activism; networks; connection; reproductive rights; feminism; solidarity; Women’s Strike; Poland; Social Sciences;

  Sammanfattning : The case study in focus for this research is the Women’s Strike in Poland movement during its articulation in late 2020. This movement was organized to campaign for reproductive rights and women’s rights in Poland after a restrictive abortion law was proposed in 2016, put into motion in 2020, and passed in 2021. LÄS MER

 5. 5. This Size is not What I Expected - Tackling the Issue of Size Perceptions in Online Retailing

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Annie Hartman; Sujung Lee; [2021]
  Nyckelord :Fashion industry; Online retail; Size perception; Familiar Size Bias; Perceptual fluency;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explore the use of visual communication in the form of product images as a tool to improve sizing perception for customers in an online retail environment. Online retail is continuously growing, as consumers take advantage of the convenience of online shopping. LÄS MER