Sökning: "ångest och depression"

Visar resultat 1 - 5 av 728 uppsatser innehållade orden ångest och depression.

 1. 1. Människor som spelar för mycket: En analys av relationen mellan spelbegär, problemets svårighetsgrad, personlighet, psykisk ohälsa och affektivitet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Thomas Westerberg; [2022-02-17]
  Nyckelord :spelproblem; spelbegär; personlighet; psykisk ohälsa; affektivitet;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande tvärsnittsstudie var att undersöka hur personlighetsegenskaper, ångest och depression samt positiv och negativ affekt relaterar till spelproblem och olika dimensioner av spelbegär hos människor med spelproblematik. Deltagarna bestod av personer med spelproblem (N = 66) som besvarat en webenkät som funnits tillgänglig på olika sociala medier/nätverk. LÄS MER

 2. 2. Vårdhunden – ett redskap för hälsa och livskvalitet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sara Bratel; [2022-01-18]
  Nyckelord :Vårdhund; Särskilt boende; Livskvalitet; Hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hunden har spelat en viktig roll för oss människor på flera sätt och gör fortfarande. Vad som gäller för hund i vården regleras i Socialstyrelsen riktlinjer. Det saknas dock evidens för hundens betydelse för omvårdnad, även om det tidigare studerats och beskrivs i litteraturen. LÄS MER

 3. 3. Samband mellan Mental Health Literacy och idrottares psykologiska hälsostatus: : En longitudinell sambandsstudie baserad på idrottare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Seadra Osdautaj; Jessica Pelmas; [2022]
  Nyckelord :Mental Health Literacy; psychological health and illness; emotional and physical exhaustion; anxiety; depression; muscle dysmorphia; well-being in sports; harmonious and obsessive passion; Mental Health Literacy; psykologisk hälsa och ohälsa; emotionell och fysisk utmattning; ångest; depression; muskeldysmorfi; välbefinnande inom idrott; harmonisk och tvångsmässig passion.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan Mental Health Literacy (MHL) och psykologisk ohälsa och hälsa via variablerna emotionell och fysisk utmattning, ångest, depression, muskeldysmorfi, välbefinnande inom idrott, harmonisk passion samt tvångsmässig passion. Det specifika syftet var att undersöka om MHL kan predicera psykologiska hälsa och ohälsa. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som är karaktäristiska för depression hos kvinnor under bröstcancerbehandling : En litteraturöversikt av kvantitativa artiklar

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Albulena Berisha Bala; Elisa Fischer Bennekov; [2022]
  Nyckelord :Breast cancer treatment; depression; factors; health; nursing; Bröstcancerbehandling; depression; faktorer; hälsa; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: En av de mest förekommande sjukdomar hos kvinnor är bröstcancer. Bröstcancer uppstår genom cancer i bröstkörtel eller bröstkörtelgångarna. Behandling av bröstcancer innebär förändringar i vardagslivet. Kvinnor med bröstcancer lider av psykisk ohälsa där depression är vanligt. LÄS MER

 5. 5. Sex Life after Surviving Breast Cancer: Factors Influencing Sexual Dysfunction among Young Women

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Marianne Nilsson; Nicole Wisting; [2022]
  Nyckelord :breast cancer; sexual dysfunction; self-efficacy; sexuality; cancer treatment; young women; bröstcancer; sexuell dysfunktion; self-efficacy; sexualitet; cancerbehandling; unga kvinnor;

  Sammanfattning : Few studies focus on sexual dysfunction among young women diagnosed with breast cancer. The aim of this study was to examine prevalence of sexual dysfunction over time among this group and to identify factors associated with sexual dysfunction. LÄS MER