Sökning: "“Maslach Burnout Inventory”"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden “Maslach Burnout Inventory”.

 1. 1. Well-being at work: The interconnection between personality, motivation and health

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Linnea Mårtensson; Sofia Dolovski; [2022]
  Nyckelord :Well-being Self-determination theory Work motivation Psychological health Temperament and Character Inventory Personality Burnout Professional Efficacy; Social Sciences;

  Sammanfattning : Research links motivation to well-being and personality. There have also been studies regarding the connection between personality and health. LÄS MER

 2. 2. Personlighetsegenskaper och dess koppling till utbrändhet : En studie om hur Big fives personlighetsegenskaper påverkar utbrändhetssyndrom hos fastighetsmäklare i Europa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Hampus Häggström; Cornelia Wiklund; [2022]
  Nyckelord :Big five; Maslach burnout inventory; burnout; real estate agent; salesmen; personality traits; Big five; Maslach burnout inventory; utbrändhet; fastighetsmäklare; säljare; personlighetsegenskaper;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: “Personlighetsegenskaper och dess koppling till utbrändhet” Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i företagsekonomi C Författare: Hampus Häggström och Cornelia Wiklund Handledare: Dr. Jonas Kågström och biträdande handledare Martin Ahlenius Datum: Juni 2022 Syfte: Syftet med denna undersökning är att kartlägga och analysera utbrändhet hos fastighetsmäklare genom Maslach burnout inventory utifrån Big fives personlighetsegenskaper. LÄS MER

 3. 3. Arbetsmiljö inom hälso- och sjukvården : Arbetsmiljöfaktorer som ofta orsakar utbrändhet hos de anställda

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Alina Doroshenko; [2021]
  Nyckelord :occupational health; stress; nurses; doctors; burnout; healthcare; arbetshälsa; stress; sköterskor; läkare; utbrändhet; hälso- och sjukvården;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med detta arbete var att analysera vilka faktorer som bidrar till utbrändhet hos de som arbetar inom hälsovården. Metod: Följande arbete bestod av en litteraturstudie. LÄS MER

 4. 4. Resiliens – ett skydd mot konsekvenserna av arbetsrelaterat hot och våld i socialtjänsten

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sara Edlund; Hanna Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Motståndskraft; socialsekreterare; arbetsrelaterat hot och våld; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Background: Social-workers exposure to client violence is recognized as a prevalent hazard for subsequent mental illness, and occurs partly due to organizational shortcomings with a disparity between demands and resources. Resilience is viewed as an ability to manage adversity, providing protection against mental illness due to workplace violence (WPV). LÄS MER

 5. 5. Den ideella ledaren : En studie som undersöker personlighetstyper kopplat till utbrändhet tillsammans med motivationsfaktorer inom svenska idrottsföreningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Rebecca Gullersbo; Felicia Steiner; [2020]
  Nyckelord :“The Big Five”; “Maslach Burnout Inventory”; “Maslach Burnout Inventory- General survey”; utbrändhet; personality traits; volontär; “Volunteer Function Inventory”; coach; sport.;

  Sammanfattning : Abstract   Title: The nonprofit leader   Level: Final assignment for Bachelor Degrees in Business Administration   Author: Felicia Jingmyr Steiner and Rebecca Gullersbo   Supervisor: Jonas Kågström   Date: May 2020   Aim: The purpose is to highlight the connection between Big Five´s different personality traits, the dimension according the Maslach Burnout Inventory and the underlying motivational factors within Swedish sport associations and their non-profit leaders.   Method: The study uses a quantitive method with a deductive approach. LÄS MER