Sökning: "Anette Skoglund"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Anette Skoglund.

 1. 1. Mångfald i förskolan : En undersökning som belyser värdegrundsarbetet i relation till mångfald

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Matilda Persson; Anette Skoglund; [2019]
  Nyckelord :Preschool; diversity; values; complexity; approach; Förskola; mångfald; värdegrund; komplexitet; förhållningssätt;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur begreppet mångfald i relation till värdegrundsarbetet tolkas och praktiseras i olika förskoleverksamheter. Målgruppen har varit verksamma förskollärare inom samma kommun utan några krav på erfarenhet eller ålder. Undersökningen är tänkt att skapa diskussioner kring värdegrundsarbetet. LÄS MER

 2. 2. Ett steg fram och två tillbaks : En fenomenografisk studie om lärares uppfattningar och upplevelser om digitalisering i vuxenutbildningen

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Anette Skoglund; [2018]
  Nyckelord :digital competence; teachers´s experiences; further education; time; phenomenography; digital kompetens; lärares upplevelser; fortbildning; tid; fenomenografi;

  Sammanfattning : Fokus i denna magisteruppsats har varit lärares uppfattningar kring Skolverkets krav (2017), gällande utökad digitalisering i undervisningen, vilket i sin tur kräver utökade digitala kunskaper hos lärarna. I form av en intervjuguide har kvalitativa intervjuer genomförts på en kommunal vuxenutbildning i Västra Götaland. LÄS MER

 3. 3. Flödesmätning i spillvattennätet i Täfteå samt analys av mätdata

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Anette Skoglund; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Additional water, namely water with another origin than sewage water that requires purification, is common for all Swedish waste water systems. This is not conspicuous considering the construction of the pipeline system and the external load that effects the pipelines. LÄS MER

 4. 4. Multipel Skleros En kartläggning av infektionskomplikationer i samband med hematopoetisk stamcellstransplantation

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anette Skoglund; [2012]
  Nyckelord :multipel skleros; hematopoetisk stamcellstransplantation; infektion; komplikation;

  Sammanfattning : ABSTRACTMultiple sclerosis (MS) is the leading cause of adult disability inSweden. Hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) can be used as a treatment option for patients with MS where the disease has an aggressive course. The treatment is preceded by high-dose chemotherapy which lowers the patient's immune system. LÄS MER

 5. 5. Livskvalitet 2-7 år efter allogen stamcellstransplantation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Eva Carin Brander Gustafsson; Maria Sjöström; Anette Skoglund; [2009]
  Nyckelord :Hälsa; livskvalitet; allogen stamcellstranplantation; leukemi;

  Sammanfattning : This is an empirical cross-sectional study with the aim to examine the patient’s comprehension about their quality of life within two to seven years after their stem-cell transplantation with reference to physical, social, emotional, psychological and functional wellbeing and to investigate if the patient groups have disease specific problems. Differences in quality of life between men and women and also between allogeneic and stem cell transplantation with an unrelated donor (URD) were studied. LÄS MER