Sökning: "pilottest"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet pilottest.

 1. 1. Kapacitetsoptimering genom standardiserat arbetssätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Julia Karlsson Bäcklund; Tina Fjällström; [2019]
  Nyckelord :Standardiserat arbetssätt; kapacitetsoptimering; DMAIC; produktionskapacitet; cykeltid; takttid; arbetsmoment; arbetssätt; slöseri; monteringslinje; reducering; variation; pilottest; efterfråga; konkurrenskraft; Lean.;

  Sammanfattning : För att möta en ökande efterfråga och samtidigt bibehålla konkurrenskraft krävs många gånger en optimering av produktionskapaciteten. Det påstås att det kan uppnås genom implementering eller utveckling av standardiserat arbetssätt. LÄS MER

 2. 2. Design av en digital utbildningsmodul med kristermer på svenska och norska : Hur utformas utvärdering av lärande?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Erika Norén Persson; [2018]
  Nyckelord :CriseIT; Ozlab; e-larning; crisis terms; Learning Management System; gamification; kristermer; svenska; norska; grannspråk; LMS; e-learning; lärplattform; spelifiering; CriseIT; Ozlab;

  Sammanfattning : CriseIT är ett projekt som arbetar med att bidra till god krisberedskap genom att skapa mindre gränsregionala hinder i krisövningar över den svenska och norska gränsen mellan Värmland och Hedmarks Fylke. I tidigare krisövningar över gränsen har det varit tydligt att det uppstår språkliga barriärer. LÄS MER

 3. 3. Cooling integrated solar panels using Phase Changing Materials

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Benny Mårtensson; Tobias Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Phase changing material PCM ; optimal working temperature; PV; solar panel; cooling solar panel; Fas ändrande material; optimal arbetstemperatur; Solceller; Kylning av solceller.;

  Sammanfattning : In this master thesis, several cooling systems for PV-systems have been looked into by doing a smaller literature review and then a cooling module for a BIPV-panel was built out from the knowledge gathered. The cooling module used a PCM material separated into 12 bags and then placed in a 3x4 shaped pattern fastened to an aluminium plate that in turn was placed on the back of a PV-panel. LÄS MER

 4. 4. En pilotstudie av kognitiv beteendeterapi som metod för beteendeförändring gällande fysisk aktivitet

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Tilda Bråtenius; Linda Strandenholm; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte Syftet med föreliggande studie var att genomföra ett pilottest av delar av forskningsprojektet "Fysisk aktivitet och hjärnhälsa" på Gymnastik- och idrottshögskolan. Pilottestet prövade en manualbaserad metod som grundar sig i kognitiv beteendeterapi, och utvärderade manualen som metod för beteendeförändring av fysisk aktivitet. LÄS MER

 5. 5. Ställtidsreducering : Med hjälp av SMED

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Linus Bratt; Charles Gilbert; [2016]
  Nyckelord :SMED; Ställtidsreducering; Produktionsutveckling;

  Sammanfattning : The purpose of this project was to reduce setup time on a press machine at Nitator Hylte AB and to develop a Standard Operating Procedure (SOP), which will serve as a basis for the operators to carry out the work. When the company was contacted so considered site manager that the current change over time was far from optimal and had the desire that it would be reduced by 50%. LÄS MER