Sökning: "Athlete celebrity endorsement"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Athlete celebrity endorsement.

 1. 1. The Gentleman, The Rebel and The Villain: A comparative study of the scandal-sensitivity of athlete personalities in sports marketing

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Anthony Grivas; Fabian Bratell; [2018]
  Nyckelord :sports marketing; celebrity-athlete endorsement; social psychology; scandals; consumer response;

  Sammanfattning : Celebrity athletes have been powerful marketing tools throughout the professionalization and commercialization of sports. During the last couple of decades, the amount of sponsorship money allocated to the sports industry has rapidly increased, outplaying other sectors of entertainment. LÄS MER

 2. 2. We Love Horses - En kritisk diskursanalys av H&Ms marknadskommunikation (idrottssponsring) gentemot unga konsumenter

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Joanna Von Arnold; Josefin Wahlberg; [2015]
  Nyckelord :H M; marketing communication; relationship marketing; celebrity endorsement; athlete endorsers; sports sponsorship; role model; fashion; young consumers; critical discourse analysis; strategic communication; childrens- and youth sports; equestrian sport; Business and Economics;

  Sammanfattning : Through a case study of H&Ms equestrian sponsorship this study aims to investigate the communicative aspects of sports sponsorships targeting a young audience, as well as its impact on the core values of children’s and youth sports in the Swedish society. Furthermore, this study intends to investigate and create further knowledge on how elite athletes are used by commercial businesses in order to build relationships with young consumers. LÄS MER

 3. 3. Sport celebrities endorsement in advertising : The impact on French consumers

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Claire Segalen; Cindy Roux-Fougère; [2014]
  Nyckelord :Celebrity endorser; consumers’ perception; consumers’ attitude; brand image; advertisement; sport; athlete;

  Sammanfattning : Background:               People need to associate themselves to a reference group or tosomeone  they  admire.  Consumers  are  influenced  by  thesegroups  or  person.  Companies  have  therefore  to  adapt  their promotion strategy to reach consumers by this side. LÄS MER

 4. 4. Athlete Celebrity Endorsement- utmaningar för AXA, HTH och V6

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Hellkvist; Helena Nilsson; Maria Berggren; [2008]
  Nyckelord :Athlete celebrity endorsement; celebrity endorsement; endorsers; corporate identity management; corporate reputation; corporate branding; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur företag använder celebrity endorsers i sina marknadsföringsstrategier. Vi valde att studera detta genom att välja tre svenska idrottsstjärnor i form av Susanna Kallur, Carolina Klüft och Kajsa Bergqvist. Vidare undersöker vi strategierna med hjälp av följande företag; AXA, HTH och V6. LÄS MER

 5. 5. Hur kan Henke, Heidi, Jonte och Anja stärka ett varumärke? : En kvalitativ studie om hur svenska företag arbetar med athlete celebrity endorsement

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Elin Furberg; Camilla Nilsson; [2007]
  Nyckelord :Althlete celebrity endorsement; Marknadsföring; Varumärke;

  Sammanfattning : Människor har i alla tider sett upp till kända personer som förebilder och representanter för något som de själva drömmer om att vara, vilket gör dessa kända personer till idealiska ansikten utåt för ett företags varumärke och produkter. Detta fenomen kallas celebrity endorsement och har länge varit en populär metod inom marknadsföring där syftet är att skapa associationer mellan ett varumärke och en känd persons egenskaper. LÄS MER