Sökning: "Helena Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade orden Helena Nilsson.

 1. 1. "Psykosomatisk skrift. Psykosemantiskt sammanbrott." : En studie av litterära möjligheter och begränsningar i att skildra psykisk sjukdom utifrån begreppet gränserfarenhet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Helena Bjurbom; [2022]
  Nyckelord :Limit-experience; mental illness; pathography; madness; medical humanities; literature and medicine; medical journal; anamnesis; limit; body; Beate Grimsrud; Isabella Nilsson; Bjørn Rasmussen; Michel Foucault; nordic contemporary literature; literary strategies.; Gränserfarenhet; psykisk sjukdom; patografier; medicinsk humaniora; litteratur och medicin; gräns; kropp; samtida litteratur; journal; anamnes; Beate Grimsrud; Isabella Nilsson; Bjørn Rasmussen; Michel Foucault; litterära strategier;

  Sammanfattning : Studien undersöker, kartlägger och synliggör hur erfarenheter av psykisk sjukdom gestaltas och kommuniceras litterärt i tre samtida, nordiska verk: En dåre fri (2010) av Beate Grimsrud, Nonsensprinsessans dagbok: en sjukskriving (2018) av Isabella Nilsson och Jag är gråvit (2018) av Bjørn Rasmussen. Syftet är att synliggöra och fördjupa förståelsen för hur erfarenheter som tycks ifrågasätta språkets gränser kan formuleras och gestaltas litterärt. LÄS MER

 2. 2. Är du nöjd med din lön? : En studie om relationen mellan jobbattityder och kollektiv/individuell lönesättning.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Daniel Nilsson; Helena Blomkvist; [2021]
  Nyckelord :Kollektiv lönesättning; Individuell lönesättning; Jobbattityder.  ;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate whether there was a difference in employees' work motivation, job satisfaction and pay satisfaction depending on the employees' salary system; collective wage setting or individual wage setting. The study also examined whether demographic factors such as age, gender, length of employment, level of education and previous experience of individual wage setting were related to these job attitudes. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av vattenförlossning - en kvalitativ enkätstudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Helena Nilsson; Emmy Olsson Wigårde; [2021]
  Nyckelord :Vattenförlossning; vattenfödsel; upplevelser; kvinna.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: I ett hundratal länder erbjuds kvinnor som genomgått lågriskgraviditet möjlighet till vattenförlossning. I ett fåtal länder, däribland Sverige, är vattenförlossning ett kontroversiellt ämne som inte är vanligt förekommande trots att studier visat fördelar för den födande och även för barnet. LÄS MER

 4. 4. HANTVERK OCH FÖRSÄLJNING – EN STUDIE OM ATT UTVECKLA ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE I FLORISTUTBILDNING

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Helena Nilsson Hellgren; [2020-03-09]
  Nyckelord :arbetsplatsförlagt lärande; yrkesutbildning; trepartssamtal; aktionsforskning; samtalsstöd; yrkeskunnandet försäljning och service;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att skapa förståelse för vad som möjliggör och begränsar floristelevers utvecklande av yrkeskunnandet försäljning och service i samband med arbetsplatsförlagt lärande. Detta för att bättre kunna arrangera undervisningen så att elevers lärande av yrkeskunskaper synliggörs och blir möjliga att bedöma. LÄS MER

 5. 5. Livskvalité hos personer som överlevt sepsis

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Wilma Rahm; Helena Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Sepsis; Survivor; Quality of life; Livskvalité; Sepsis; Överlevare;

  Sammanfattning : Bakgrund Sepsis är ett problemområde internationellt. Snabb behandling är av vikt för att undvika att sepsis utvecklas till septisk chock. Septisk chock kan innebära förödande konsekvenser och i värsta fall kan den drabbade avlida. Syfte Att beskriva personers livskvalité efter att ha överlevt sepsis. LÄS MER