Sökning: "Helena Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade orden Helena Nilsson.

 1. 1. Läraren, modellen och naturvetenskapens karaktär. Om lärares syn på modeller i kemiundervisningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Helena Nilsson; [2019-02-27]
  Nyckelord :Teacher; model; nature of science;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate teachers’ views regarding models in chemistry teaching. The study defines models as simplifications of scientific theories supposed to make the abstract meaningful to the student. LÄS MER

 2. 2. "PDMS skapar flera nyanser av patientsäkerhet" : En kvalitativ intervjustudie om intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med ett Patient Data Management System.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johanna Nilsson; Helena Roos; [2018]
  Nyckelord :PDMS; Patient Data Management System; intensive care; nurses experience; patient safety; PDMS; Patient Data Management System; intensivvård; sjuksköterskors erfarenheter; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: PDMS, Patient Data Management System, är ett kliniskt informationssystem som är speciellt utvecklat för intensivvård som genererar stora mängder patientdata. Systemet samlar automatiskt in patientdata från övervakning och medicinskteknisk apparatur och presenterar informationen på ett överskådligt sätt. LÄS MER

 3. 3. Matematik i förskolan - det handlar ju om att lägga grunden till längre fram : En kvalitativ studie med ett diskurspsykologiskt angreppssätt om hur förskollärare resonerar kring matematik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Felicia Nilsson; Helena Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Matematik; förskollärare; förskola; socialkonstruktionism; diskurspsykologi;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att genom intervjuer undersöka hur förskollärare resonerar kring matematik i förskolan. Studiens frågeställningar är: Hur resonerar förskollärare kring hur de arbetar med matematik i förskolan? Hur resonerar förskollärare kring sin betydelse för barns matematiska utveckling i förskolan?       Studien utgår från socialkonstruktionism med ett diskurspsykologiskt angreppssätt. LÄS MER

 4. 4. Hjälp oss att förstå! : En studie om förskollärares interaktioner med nyanlända vårdnadshavare i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Helena Nyberg; Malin Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Interaktion; kulturellt redskap; nyanlända vårdnadshavare; kontextens betydelse; språket;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Verksamhetsnära ledarskap : En studie om upplevelser av och förutsättningar för att bedriva verksamhetsnära ledarskap hos första linjens chefer inom hälso- och sjukvård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Helena Nilsson; Jennie Norlander; [2018]
  Nyckelord :verksamhetsnära ledarskap; hälso- och sjukvård; första linjens chefer; ledarskap; förutsättningar;

  Sammanfattning : Hur beskriver första linjens chefer sina förutsättningar och upplevelser av att kunna bedriva verksamhetsnära ledarskap. Studien visar att verksamhetsnära ledarskap är viktigt för första linjens chefer. LÄS MER