Sökning: "B uppsats marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden B uppsats marknadsföring.

 1. 1. Banker på sociala medier kontra  kundernas attityder - hur skapas relationen? : En studie om bankernas aktiviteter på sociala medier samt kundernas inställning till bankernas tillvägagångssätt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Jean Gharam; Adel Khan; [2019]
  Nyckelord :Relationer; sociala medier; marknadsföring; strategier; eWOM; digitalisering och banker;

  Sammanfattning : I följande uppsats undersöks banker som tillämpar sociala medier strategiskt i dess marknadsföring. Fokuset ligger i att förstå vilka strategier bankerna använder för att bilda samt utveckla relationer med deras kunder, samt hur kunderna tar ställning till bankernas aktiviteter på sociala medier. LÄS MER

 2. 2. REKLAMEN SOM VET VEM DU ÄR En kvalitativ studie om riktad reklam på sociala medier ur ett integritetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Catherine Lavér; Louise Nordahl; [2017-10-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete: 15 hpKurs:Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: VT2017Handledare: Marie GrusellKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 46Antal ord: 18 126Nyckelord:Riktad reklam, Facebook, Instagram, integritet, övervakning, sociala medier, riktad marknadsföringSyfte: Syftet med studien är att undersöka hur användare av sociala medier upplever denriktade reklamen ur ett integritetsperspektiv.Teori: Studiens teoretiska ramverk innehåller teori och tidigare forskning om övervakning,integritet, reklam och användning av sociala medier. LÄS MER

 3. 3. Att anpassa eller inte? : En kvalitativ studie om butikskommunikationen anpassas till ett lands kultur

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Evelina Andersson; Linda Hedlund; Hanna Skoglund; [2016]
  Nyckelord :Visual merchandising; Culture; Culture of Sweden; Adaptation; Geert Hofstede; Hofstedés cultural dimensions; Butikskommunikation; Kultur; Kultur i Sverige; Anpassning; Geert Hofstede; Hofstedés kulturdimensioner;

  Sammanfattning : Titel: Att anpassa eller inte?  En kvalitativ studie om butikskommunikationen anpassas till ett lands kultur.   Problemställning: Examensarbetet är inriktad på följande problemställning: Hur är butikskommunikationen anpassad till kulturen i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Marknadsföring av gymnasieskolor

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Johan Carlén; Sally Carlsson Cloodt; [2013]
  Nyckelord :marknadsföring; gymnasieskolor; hemsidor; information; profilering; nyliberalism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Marknadsföring av gymnasieskolor – En analys av två gymnasieskolor ur ett textanalytiskt- och producentperspektiv Författare: Johan Carlén och Sally Cloodt, Medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för kommunikation och medier, Lunds Universitet. Innehåll: Som studenter i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap har i vår b-uppsats valt att studera två gymnasieskolor i Lund, en fristående och en kommunal, och undersökt hur de arbetar med marknadsföring och kommunikation på deras hemsidor. LÄS MER

 5. 5. Hur marknadsför sig fastighetsmäklarbranschen genom sociala medier idag och hur skulle detta kunna utvecklas?

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Jeanette Malmström; [2012]
  Nyckelord :Fastighetsmäklarbranschen; fastighetsmäklare; sociala medier;

  Sammanfattning : Titel: Hur marknadsför sig fastighetsmäklarbranschen genom sociala medier idag och hur skulle detta kunna utvecklas?   Nivå: B-uppsats     Författare: Jeanette Malmström   Handledare: Jonas Molin, Lecturer, Ph.D. LÄS MER