Sökning: "BOD"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade ordet BOD.

 1. 1. Considerations and Novel Technologies in Industrial Water Treatment - Treatment of challenging wastewater

  Master-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :Nils Toll; [2021]
  Nyckelord :Industrial water treatment; considerations; novel technologies; BOD; COD; organic waste; heavy metals; desalination; Industriell vattenrening; nyckelfaktorer; nya teknologier; organiskt avfall; tungmetaller; avsaltning;

  Sammanfattning : Industriell vattenrening är ett extremt viktigt område inom Miljöskyddsteknik då 60% av allt sötvatten inom Sverige används av industrier. Substanser som PFAS, aromatiska textilfärger, fenol och läkemedelsrester är extra utmanande då dessa kan vara gifta för biologisk rening. LÄS MER

 2. 2. Gender diversity and firm performance : A study of how female representation on Board of Directors and Top Management Teams of Swedish listed firms affect financial performance

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Lindeborg; Anna Vögeli; [2021]
  Nyckelord :Women; gender diversity; Board of Directors; Top Management Teams; financial performance; critical mass;

  Sammanfattning : This study investigates if the proportion of women on Board of Directors (BOD) and Top Management Teams (TMT) in Swedish listed firms affect the financial performance. Using a sample of 1,432 firm-year observations for firms listed at Nasdaq Stockholm during the years 2012-2019, the study estimates multiple regressions to investigate the association between proportion of women on BODs and TMTs and firms’ financial performance, measured as ROA, ROE and Tobin’s Q. LÄS MER

 3. 3. Analys av biologiskt nedbrytbara hydrauloljor enligt OECD301

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Solbjørg Latt Furholt; [2021]
  Nyckelord :OECD; Closed Bottle 301D; biologisk nedbrytning; hydraulolja;

  Sammanfattning : OECD (Organisation for Economics Co-operation and Development) är en internationell organisation som arbetar för ekonomisk tillväxt och ökad hållbarhet bland annat genom upprättande av standarder. En väletablerad OECD standard är Closed Bottle 301D vilket mäter bionedbrytbarhetsförmågan hos organiska komponenter i en aerobisk och akvatisk miljö. LÄS MER

 4. 4. Optimizing Sample Dissolution Methods of Low Water Soluble Intermediate Organic Compounds to Support Environmental Risk Assessment during Active Pharmaceutical Ingredient Manufacturing.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Warda Mohammed; [2021]
  Nyckelord :Active pharmaceutical ingredient; API; total organic content; TOC; chemical oxygen demand COD; biological oxygen demand; BOD; Microtox; octanol-water partition coefficient; Kow; solubility.;

  Sammanfattning : This project focus on investigating the dissolution of low water-soluble intermediate organic compounds called active pharmaceutical ingredients (API) and organic substances that are manufactured by a pharmaceutical company, Cambrex Karlskoga in Sweden. Several dissolution methods were used and evaluated using methods including total organic carbon (TOC), chemical oxygen demand (COD), biochemical oxygen demand (BOD) and Microtox toxicity test. LÄS MER

 5. 5. Modeling BOD removal in free watersurface constructed wetlands with variable residence time-based methods

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Degefu Yohannes Sebro; [2021]
  Nyckelord :BOD removal; Free water-surface constructed wetlands; VART-BOD; models; dynamic diffusion zone; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Constructed wetlands (CWs) have been applied for several years in the removal process pollutants from secondary treatment plants and stormwater. In this paper, the Variable Residence Time (VART) model for solute transport in streams was extended to simulate the BOD removal process in free water surface flow constructed wetlands (FWS CWs). LÄS MER