Sökning: "Bjørn Ask"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Bjørn Ask.

 1. 1. Det offentliga konstlandskapet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Björn Sjulgård; [2018]
  Nyckelord :Offentlig miljö; Public space; Offentlig konst; Public art; Demokrati; Democracy; Uppsala; Upsala Nya Tidning; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : I denna uppsats ser vi vad som händer när en statlig myndighet som ansvarar för utformning av offentlig miljö implementerar en så kallad liberal demokratiteori. Statens konstråd, som är en myndighet med stor inverkan på den offentliga konsten i Sverige, inledde 2012 ett nytt arbetssätt att föra ut konceptuell och samtida konst från institutioner och gallerier till det offentliga rummet. LÄS MER

 2. 2. GDPR: Securing Personal Data in Compliance with new EU-Regulations

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Hadi Bitar; Björn Jakobsson; [2017]
  Nyckelord :GDPR; General Data Protection Regulation; Data Protection; Personal Data; EU; European Union; Encryption; Key Management; Hardware Security Module; HSM; Delphi Study; Compliance;

  Sammanfattning : New privacy regulations bring new challenges to organizations that are handling and processing personal data regarding persons within the EU. These challenges come mainly in the form of policies and procedures but also with some opportunities to use technology often used in other sectors to solve problems. LÄS MER

 3. 3. Skydd eller kontroll? En fallstudie om framingprocesser i online communities och på ledningsnivå

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Björn Kåberger; [2016-12-09]
  Nyckelord :framing; frames; online community; policy acceptance;

  Sammanfattning : The rise of internet and social media have brought an increased use of online social networksin the latest years. Today, organisational online communities are used by members to discuss,ask for help and seek like minded support. LÄS MER

 4. 4. Family policy and gender-role attitudes in Germany - A quantitative analysis of the relationship between public policy and public opinion

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Catriona Hansbauer; [2015-12-01]
  Nyckelord :family policy; gender-role attitudes; public policy; public opinion; German General Social Survey;

  Sammanfattning : Title: Family policy and gender-role attitudes in GermanyAuthor: Catriona HansbauerSupervisor: Prof. Björn HallerödSemester: Spring 2015Using data from the 1991-2012 German General Social Survey, this thesis examines the relationship between family policy reform and gender-role attitudes among different socio-demographic groups in Germany. LÄS MER

 5. 5. Skönlitteratur, inköp och folkbibliotek : en kvalitativ ansats

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Björn Andersson; [2014]
  Nyckelord :kvalitet; urval; folkbibliotek; inköp; skönlitteratur; vuxenlitteratur; efterfrågan;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine the Swedish public libraries acquisition processes when it comes to fiction for adults. The thesis focus on how the librarians responsible for acquiring view literary quality when they manage their collections and how their views coincide with that of the user’s explicit wishes. LÄS MER