Sökning: "Consumer-based"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet Consumer-based.

 1. 1. Investera i traditionell eller digital media? Typ av medias effekt på finansteknologiska företag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lina Sellén Stackegård; Sandra Berglund; Olivia Boberg; [2020]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Investera i traditionell eller digital media? Typ av medias effekt på finansteknologiska företag Seminariedatum: 2020-01-16 Kursnamn: FEKH29, Examensarbete på kandidatnivå i marknadsföring, 15 högskolepoäng. Författare: Sandra Berglund, Olivia Boberg & Lina Stackegård Handledare: Burak Tunca Nyckelord: Brand equity, brand personality, Svenska Dagbladet, Instagram, LinkedIn Syfte: Syftet med den vetenskapliga rapporten är att undersöka och beskriva i vilken utsträckning val av media, traditionell kontra digital, påverkar konsumenters uppfattning av ett företags brand equity. LÄS MER

 2. 2. Den filmiska reklamen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Robin Ekqvist; [2019]
  Nyckelord :Karaktärsutveckling; Storytelling; Social hållbarhet; Flyg BRA; Reklamfilm;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker effekterna av karaktärsutveckling i reklamfilm. Syftet är att utveckla kunskapen i hur reklamfilm kan använda karaktärsutveckling med stöd av storytelling för att stärka varumärkesidentitet. LÄS MER

 3. 3. Attractive, annoying or apathetic: Exploring the perception of the contemporary phenomenon of vegan advertisement : The associations of students in the south of Sweden with as vegan advertised assets

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Antoine Marquot; Carolin Meyer; [2019]
  Nyckelord :Vegan; consumer-based marketing; green marketing; sequential exploratory strategy research;

  Sammanfattning : The proliferation of attention given to environmental issues in politics, the media and economics is distinctive for one of the biggest trend movement of the last decades. Past studies have focused on researching green marketing as an emerging topic of importance. LÄS MER

 4. 4. Emotionell design anpassad för 3D- skrivartekniken. Hur emotionella värden kan byggas in i 3D-printade produkter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Adrian Petersson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hur skapandet av konsumentprodukter med långvarighet i fokus med målet att minska dagens konsumtionstakt ska genomföras är en viktig fråga. Något som kan bidra till detta är att designa produkter med ett tydligt emotionellt värde, detta designsynsätt har på senare år ökat i popularitet. LÄS MER

 5. 5. A consumer perspective of personalized marketing : An exploratory study on consumer perception of personalized marketing and how it affects the purchase decision making

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Teodor Dahl; David Fridh; [2019]
  Nyckelord :Personalized marketing; Consumer perception; Past experiences; Privacy concerns; Consumer decision-making process;

  Sammanfattning : The traditional type of marketing is more directed towards big customer segments in specified areas. Due to technological improvement marketing has evolved into an extreme form of segmentation where marketing target the individual consumer based on their personal needs and preferences. LÄS MER