Sökning: "Digitala Transformationer"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Digitala Transformationer.

 1. 1. Digital Transformation: Governance as a TransitionTool : A case study at a Swedish municipality

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Mathilda Aidanpää; Mathilda Sjöberg; [2021]
  Nyckelord :Digital Transformations; Public Organisations; Governing Principles; Adaptive Governance; Sustainability; Digitala Transformationer; Offentliga Organisationer; Styrande Principer; Adaptiv Styrning; Hållbarhet;

  Sammanfattning : As society becomes increasingly digitalised, pressure is put on public organisations to keep up with technological developments. Thus, digital transformations, which is a strategic relocation of the business, have become essential for organisations. LÄS MER

 2. 2. Digital transformations in SMEs: A low-tech perspective : Common pitfalls for low-tech SMEs and how to mitigate them

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Alexander Jenhall; Max Thormé; [2021]
  Nyckelord :Digital transformation; low-tech; SME; digitalization.;

  Sammanfattning : Purpose - The aim of this study is to bridge the gap regarding digital transformation challenges and common pitfalls for low-tech SMEs. In doing so, we provide a framework presenting common pitfalls in digital transformations for low-tech SMEs and five mitigation strategies to aid in avoiding them and thus, enabling a higher success rate of digital transformations. LÄS MER

 3. 3. Krishantering med hjälp av digital transformation : En studie på hur svenska företag har arbetat under covid-19

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Tom Halvarsson Eklund; David Olmårs; [2021]
  Nyckelord :digital transformation; crisis management; covid-19; digital transformation; krishantering; covid-19;

  Sammanfattning : Att arbeta med digital transformation har visat sig vara en nyckelfaktor för företag som lyckatshantera den rådande krisen orsakad av covid-19 väl. Med detta i åtanke ämnade studien attundersöka hur svenska företag anpassat sig digitalt under krisen utifrån studiens valda ramverk. LÄS MER

 4. 4. Bibehållning av konkurrenskraft i en digitaliserad marknad : En studie om hur digitala transformationer har påverkat kommunikationsstrategin inom detaljhandeln

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Aleksandra Srndovic; Jelena Gojkovic; [2021]
  Nyckelord :Digitization; retail; communication strategy; marketing; Porter’s five forces; marketingmix; marketing strategy; Word of Mouth; Digitalisering; detaljhandel; kommunikationsstrategi; marknadsföring; Porter’s five forces; marknadsmix; marknadsföringsstrategi; Word of Mouth;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har senaste åren påverkat företagsverksamhet, deras kommunikation med kunderna samt hantering av marknadsföringen. Bibehållning av konkurrenskraft inom detaljhandelns har blivit tuffare med allt bredare användning av Webb 2.0 samt sociala medier. LÄS MER

 5. 5. EPID image prediction using a U-net model.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Felix Liu; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Radiation therapy is one of the most common treatment methods for cancer today, with an estimated half of patients requiring it at some point in the course of their illness. In radiation therapy, verification of treatment plans is an important process. LÄS MER