Sökning: "Djuplärande"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Djuplärande.

 1. 1. Gymnasieelevers tankar kring lärande om hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Robin Mårtensson; [2020]
  Nyckelord :Djuplärande; deep-learning approach; Fenomenografi; Handlingskompetens; action-competence; Kunskapsförmåga; knowledge capability; Undervisning och hållbar utveckling; education for sustainable development;

  Sammanfattning : Denna empiriska undersökning bygger teori som stödjer det faktum att undervisning om hållbar utveckling bör leda till att utveckla elevernas förmåga att agera demokratiskt och ansvarsfullt. Detta agerande består både att kunna ta ställning i frågor som berör dem och deras framtid, och att kunna använda sin kunskap och sina förmågor för att handla i kommande situationer. LÄS MER

 2. 2. Adapting multiple datasets for better mammography tumor detection

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Wang Tao; [2018]
  Nyckelord :breast cancer detection; domain adaptation; transfer learning; semantic segmentation; style transfer;

  Sammanfattning : In Sweden, women of age between of 40 and 74 go through regular screening of their breasts every 18-24 months. The screening mainly involves obtaining a mammogram and having radiologists analyze them to detect any sign of breast cancer. LÄS MER