Sökning: "Elev- lärarrelation"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Elev- lärarrelation.

 1. 1. Vad var det vi sa? Det kommer bli bra! En litteraturstudie om elevers mående inom musikutbildning och hur lärare kan främja deras välmående

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för Scen och Musik

  Författare :Lovisa Ankartoft; Julia Kulpakko; [2023-11-07]
  Nyckelord :Elev- lärarrelation; Motivation; Musikutbildning; Prestationsångest; Självförmåga; Stöttning; Mående;

  Sammanfattning : Som framtida lärare blir det viktigt att få en bild över hur elevers mående ser ut inom musikämnet för att kunna skapa en god undervisning. Studiens syfte är att kartlägga elevers mående inom musikutbildning och hur lärare kan främja elevers välmående. LÄS MER

 2. 2. Framgångsfaktorer i undervisningen En fenomenografisk studie av vad som bidrar till kunskapsutveckling och välmående, enligt elever med NPF

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Linda Agrell; Magdalena Lundstedt Nordén; [2023-02-16]
  Nyckelord :fenomenografi; NPF; framgångsfaktorer; kunskapsutveckling; välmående; inkludering;

  Sammanfattning : Skolans uppdrag är att erbjuda en likvärdig utbildning och uppväga skillnader i elevers förutsättningar med hjälp av tillgänglig lärmiljö, extra anpassningar och särskilt stöd. Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) uppvisar sämre mående och måluppfyllelse än övriga elever. LÄS MER

 3. 3. Relationskompetens i individuell sångundervisning : Sångelevers beskrivningar av elev-lärarrelationer och lärares bemötande vid prestationsångest

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Ella Hillborg; Vera Karlberg; [2023]
  Nyckelord :Sångundervisning; elev-lärarrelation; en-till-en-undervisning; relationskompetens; prestationsångest; MPA; självtilltro;

  Sammanfattning : The singing voice is a highly personal instrument which occasionally may harvest feelings of MPA (music performance anxiety) and low self-efficacy among singing pupils. This qualitative study investigates pupil-teacher relationships and teachers' handling of MPA and self-efficacy from a pupil’s perspective implemented through semi-structured interviews. LÄS MER

 4. 4. The different possibilities and obstacles regarding feedback : A qualitative study on how upper secondary school teachers of English choose to work with feedback on students' written production

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Matilda Kronstrand; [2021]
  Nyckelord :feedback; digital tools; student-teacher relationship; time; återkoppling; digitala verktyg; elev- och lärarrelation; tid;

  Sammanfattning : In Swedish schools, teachers are expected to aid their students through feedback to help them develop their different abilities. The feedback itself can be provided differently depending on several different factors in and out of teachers’ control. Most commonly, teachers provide input either through written or oral feedback. LÄS MER