Sökning: "Emma Caroline Johansson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Emma Caroline Johansson.

 1. 1. Finns det ett samband mellan sömnvanor och röstbesvär? : En enkätstudie som undersöker relationen mellan sömnkvalitet, antal sömntimmar och upplevda röstbesvär

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Emma Kullerback; Caroline Samuelsson; [2021]
  Nyckelord :sleep; voice; sleep quality; sleep deprivation; voice disorders; sömn; röst; sömnkvalitet; sömnbrist; röstbesvär;

  Sammanfattning : Although some studies have investigated the correlation between sleeping habits andvoice problems, it is not completely established. Yet, studies have pointed out that bothsleep quality and sleep deprivation can increase the risk for developing voice problems. LÄS MER

 2. 2. Substansmissbrukares erfarenhet av vändpunkter : Om tiden före, under och efter ett långvarigt aktivt missbruk

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Caroline Jonsson; Liv Falk; Emma Johansson; [2021]
  Nyckelord :Turning points; substance abuse; drug sobriety; Vändpunkter; substansmissbruk; drogfrihet;

  Sammanfattning : Vi undersökte i denna uppsats substansmissbrukares erfarenhet av vändpunkter. Bakgrunden till detta är att vi ville se om specifika vändpunkter kunde användas i preventionsbyggande syfte för att förhindra att individer hamnar i ett missbruk. Detta gjorde vi genom en kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Ett rum med insyn : En studie i nystartade småföretags marknadskommunikation i Jönköping

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Emma Johansson; Marie Öhlén; Caroline Johanson; [2008]
  Nyckelord :marknadskommunikation; småföretag; kommunikationsplanering; marknadskommunikationsmixen; word of mouth;

  Sammanfattning : Vårt syfte med denna studie var att förstå fenomenet marknadskommunikation som småföretag i Jönköping har använt sig av. För att belysa detta fenomen har vi utgått ifrån teorierna marknadskommunikationsmixen, kommunikationsplaneringen och word of mouth. LÄS MER

 4. 4. Ownership Structure and Acquiring Firm Performance: – An Empirical Analysis of Minority Expropriation

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Caroline Johansson; Emma Nyberg; [2008]
  Nyckelord :M A; Minority Expropriation; Ownership Structure;

  Sammanfattning : This study examines the relationship between ownership structure and acquiring firm performance in order to determine whether mergers and acquisitions are used as means of minority expropriation. We find, using a sample of M&A transactions undertaken between 2000 and 2007, that Swedish M&A create value for acquiring firm shareholders, measured as CAR. LÄS MER

 5. 5. Barns möte med matematik : Hur synliggörs matematiken för förskolebarn?

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :Caroline Waern; Emma Johansson; [2007]
  Nyckelord :barn förskola matematik;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om synliggörandet av matematik i förskolan. Då läroplanen föreskriver att alla barn skall utmanas och utvecklas i sitt matematiska tänkande och lärande så är syftet med undersökningen att få mer kunskap om hur och vad det är för matematik som synliggörs i förskolan. LÄS MER