Sökning: "Empowerment sjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden Empowerment sjuksköterska.

 1. 1. Upplevelsen av egenvård hos patienter som har ett hjärta som sviktar : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Evelina Blomqvist; Camilla Larsson; [2020]
  Nyckelord :Empowerment; compliance; heart failure; knowledge; nursing; Empowerment; följsamhet; hjärtsvikt; kunskap; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är det cirka 250 000 som lever med hjärtsvikt och sjukdomen fortsätter att öka i hela världen. Hjärtsvikt är ett kroniskt sjukdomstillstånd som idag inte går att bota och är förenad med morbiditet samt en för tidig död. Men genom god följsamhet till egenvård kan sjukdomen bli mer hanterbar. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar sjuksköterskans Empowerment inom Hälso- och sjukvården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Suzan Birol; Karin Hagman; [2019]
  Nyckelord :Nurse; Empowerment; Team; Quality of care; Structural empowerment; Sjuksköterska; Empowerment; Team; Vårdkvalité; strukturell empowerment;

  Sammanfattning : Empowerment betyder makt och att ha förmågan att ha kontroll över sitt eget liv. Empowerment används inom många olika verksamheter såsom vården, utbildning och ekonomi. Begreppet kan användas av alla som på något sätt arbetar med att hjälpa människor både inom den privata och offentliga sektorn. LÄS MER

 3. 3. "Dags för förändring" : en litteraturöversikt om hur sjuksköterskan kan främja hälsosamma livsstilsförändingar vid hypertoni

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Davidson Alexandra; Sandra Olofsson; [2019]
  Nyckelord :Hypertoni; Hälsa; KASAM; Livsstilsförändringar; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hypertoni, högt blodtryck, är idag en modern folksjukdom på grund av att det råder en ofullständig behandling av sjukdomstillståndet. Det höga blodtrycket blir dessutom allt svårare att behandla på grund av de levnadsvanor och den livsstil människor har idag. LÄS MER

 4. 4. En pappa kan göra allt utom att amma – Specialistsjuksköterskors erfarenheter av föräldrastöd till pappor på BVC

  Magister-uppsats,

  Författare :Katja Loguin; Ulrika Johansson; [2018-03-01]
  Nyckelord :CHC- nurse; empowerment; family centered care; fathers; parenthood; self-efficacy; support; BHV-sjuksköterska; empowerment; amiljecentrerad omvårdnad; föräldraskap; pappor; self-efficacy; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt Socialstyrelsen ska Barnhälsovården (BHV) erbjuda föräldrastöd och skapa förutsättningar för ökad delaktighet i föräldraskapet för alla föräldrar. Forskning visar att pappor kan uppleva svårigheter i sin föräldraroll, känna sig exkluderade i kontakten med BHV och inte känna sig bemötta som en lika viktig förälder som mamman. LÄS MER

 5. 5. Ung vuxen med cancer och hur sjuksköterskan kan främja empowerment : litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Christina Muntean; Linnea Möller; [2018]
  Nyckelord :Cancer; Delaktighet; Empowerment; Personcentrerad omvårdnad; Ung vuxen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hos unga vuxna, 18-35 år, sker en identitetsutveckling med fysiologiska och psykologiska förändringar. Vid en cancerdiagnos kan unga vuxna återigen hamna i en beroendeställning gentemot föräldrar, vänner samt vården. LÄS MER