Sökning: "Facklig organisation"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Facklig organisation.

 1. 1. Från jämställdhetsmål till aktiva åtgärder - En studie om jämställdhetsarbete i en facklig organisation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Frida Stranne Stark; [2019-08-23]
  Nyckelord :Facklig organisation; Genus; Jämställdhet; Motstånd;

  Sammanfattning : Syfte:Syfte är att undersöka förutsättningar för det interna jämställdhetsarbetet i en facklig organisation och hur en facklig organisation implementerar och inventerar jämställdhetsarbete i sin egen organisation. För att skapa en djupare förståelse av organisationens jämställdhetsarbete anläggs i uppsatsen ett genusperspektiv som problematiserar relationerna mellan makt och kön i organisationen. LÄS MER

 2. 2. GDPR och känsliga personuppgifter : En fallstudie om fackförbunds arbete med Dataskyddsförordningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Anna Helenius; [2018]
  Nyckelord :GDPR; data protection; general data protection regulation; personal data processing; sensitive personal data; trade union; information security; GDPR; dataskydd; dataskyddsförordningen; personuppgiftsbehandling; känsliga personuppgifter; fackförbund; informationssäkerhet;

  Sammanfattning : Den 25e maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. I och med detta kommer alla medlemsstater i den europeiska unionen få en gemensam lag som skärper tidigare regler och ställer högre krav på organisationers personuppgiftsbehandling. LÄS MER

 3. 3. Facket på tunn is: En kvalitativ studie om kriskommunikationens utveckling inom fackförbundet Kommunal

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Michael Sundblom; [2017]
  Nyckelord :Strategisk kommunikation; Meningsskapande; Kriskommunikation; Crisis Management; Facket; Arbetarrörelsen; Kommunal; Social Sciences;

  Sammanfattning : Facklig anslutning har avtagit kontinuerligt i Sverige sedan tidigt 90-tal. Kommunikativ krisberedskap torde därmed vara högt på agendan för svenska fackförbund. Ändå förefaller det inte vara fallet. LÄS MER

 4. 4. Förbudet mot etnisk diskriminering i arbetslivet - Hur effektivt är det?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Niki Konomi; [2017]
  Nyckelord :etnisk diskriminering; arbetslivet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : 1994 infördes ett förbud mot etnisk diskriminering i svensk rätt. Sedan dess har Arbetsdomstolen prövat etnisk diskriminering i arbetslivet endast i 40 fall och arbetsgivaren har fällts endast i två fall. Detta utgör en väldigt låg bifallsfrekvens som skiljer sig markant från de allmänna domstolarnas bifallsfrekvens. LÄS MER

 5. 5. Syndikalister i konflikt : En ideologianalys av hur den syndikalistiska ideologin präglade Karlstads LS fackliga arbete under åren 1916 till 1917

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

  Författare :Hugues Samuelfolk; [2016]
  Nyckelord :Syndikalism;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to examine how the working methods and activities of Karlstad LS were organized and developed during the years 1916 to 1917. The study also addresses to which extent the unions work was carried out in accordance with the ideology of the syndicalist, as it is formulated within the SAC. LÄS MER