Sökning: "Facklig organisation"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Facklig organisation.

 1. 1. Omplacering vid arbetsbrist - Hur ska arbetsgivaren förhålla sig till förhandlingsskyldigheten?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Fanny Arvidsson; [2020]
  Nyckelord :omplacering vid arbetsbrist; redeployment; LAS; The Employment Protection Act; turordning; MBL; Employment Co-Determination in the Workplace Act; förhandlingsskyldighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Lag om anställningsskyddslag är den lag som skyddar arbetstagare vid uppsägningar och avskedanden. Denna svenska lagstiftning finner vi i LAS som är från år 1974 men kom sedan att ändras år 1982. I 7 § andra stycket LAS stadgas omplaceringsreglerna som reglerar arbetsgivarens skyldighet att försöka bereda annat arbete hos sig. LÄS MER

 2. 2. Från jämställdhetsmål till aktiva åtgärder - En studie om jämställdhetsarbete i en facklig organisation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Frida Stranne Stark; [2019-08-23]
  Nyckelord :Facklig organisation; Genus; Jämställdhet; Motstånd;

  Sammanfattning : Syfte:Syfte är att undersöka förutsättningar för det interna jämställdhetsarbetet i en facklig organisation och hur en facklig organisation implementerar och inventerar jämställdhetsarbete i sin egen organisation. För att skapa en djupare förståelse av organisationens jämställdhetsarbete anläggs i uppsatsen ett genusperspektiv som problematiserar relationerna mellan makt och kön i organisationen. LÄS MER

 3. 3. GDPR och känsliga personuppgifter : En fallstudie om fackförbunds arbete med Dataskyddsförordningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Anna Helenius; [2018]
  Nyckelord :GDPR; data protection; general data protection regulation; personal data processing; sensitive personal data; trade union; information security; GDPR; dataskydd; dataskyddsförordningen; personuppgiftsbehandling; känsliga personuppgifter; fackförbund; informationssäkerhet;

  Sammanfattning : Den 25e maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. I och med detta kommer alla medlemsstater i den europeiska unionen få en gemensam lag som skärper tidigare regler och ställer högre krav på organisationers personuppgiftsbehandling. LÄS MER

 4. 4. Facket på tunn is: En kvalitativ studie om kriskommunikationens utveckling inom fackförbundet Kommunal

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Michael Sundblom; [2017]
  Nyckelord :Strategisk kommunikation; Meningsskapande; Kriskommunikation; Crisis Management; Facket; Arbetarrörelsen; Kommunal; Social Sciences;

  Sammanfattning : Facklig anslutning har avtagit kontinuerligt i Sverige sedan tidigt 90-tal. Kommunikativ krisberedskap torde därmed vara högt på agendan för svenska fackförbund. Ändå förefaller det inte vara fallet. LÄS MER

 5. 5. Förbudet mot etnisk diskriminering i arbetslivet - Hur effektivt är det?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Niki Konomi; [2017]
  Nyckelord :etnisk diskriminering; arbetslivet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : 1994 infördes ett förbud mot etnisk diskriminering i svensk rätt. Sedan dess har Arbetsdomstolen prövat etnisk diskriminering i arbetslivet endast i 40 fall och arbetsgivaren har fällts endast i två fall. Detta utgör en väldigt låg bifallsfrekvens som skiljer sig markant från de allmänna domstolarnas bifallsfrekvens. LÄS MER