Sökning: "Främre knäsmärta"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Främre knäsmärta.

 1. 1. Rehabilitering av patellofemoralt smärtsyndrom - är styrketräning av höftmuskulatur eller styrketräning av knämuskulatur mest effektivt för att minska smärta? : En systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Vilma Funck; Johanna Olsen; [2021]
  Nyckelord :Fysioterapi; Höftmuskulatur; Knämuskulatur; Patellofemoralt smärtsyndrom; Styrketräning;

  Sammanfattning : Abstrakt Introduktion/bakgrund: Patellofemoralt smärtsyndrom (PFSS) är ett av de vanligast förekommande orsakerna till knäsmärta och karaktäriseras av en diffus smärta vilken uppkommer vid moment som orsakar belastande stress för knäleden, vanligtvis kopplat till fysiskt aktiva individer. Tidigare studier har kopplat samman PFSS med en dysfunktion i den främre lårmuskulaturen quadriceps, men de senaste åren har studier som istället undersökt effekterna av styrketräning av höftmuskulaturen indikerat att ett träningsfokus även här kan vara fördelaktigt i behandlingssyfte. LÄS MER

 2. 2. Patellofemoral smärta relaterat till överbelastning och dess behandling hos barn och unga - en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Andreas Danielsson; Timothy Teichter; [2020]
  Nyckelord :Patellofemoral pain; Anterior knee pain; Early sport specialization; Adolescent; Systematic review as topic; Physical therapy modalities; Patellofemoral smärta; Främre knäsmärta; Tidig sportspecialisering; Ungdomar; Systematisk översikt som ämne; Fysioterapimodaliteter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patellofemoral smärta (PFS) är vanligt förekommande hos idrottsaktiva barn och ungdomar vilket kan leda till långvariga besvär och till att barn slutar vara fysiskt aktiv. Individuell fysioterapeutisk behandling används ofta inom primärvården för att tackla detta problem. LÄS MER

 3. 3. Hip Strength in Males with Patellofemoral Pain Syndrome: A Pilot Study

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Deborah Strand; [2013]
  Nyckelord :anterior knee pain; hip abduction; hip lateral rotation; patella; pfps; främre knäsmärta; höftabduktion; höftutåtrotation; patella; pfss;

  Sammanfattning : Study Design: Cross-sectional. Background: Although decreased hip abduction and lateral rotation strength has been found in females with patellofemoral pain syndrome (PFPS), few studies have included males. Aim: To determine if hip abduction and lateral rotation strength is decreased in males with PFPS. Methods: Eight males participated. LÄS MER

 4. 4. Patellofemoralt smärtsyndrom, bakomliggande orsaker, symptombild samt rehabilitering och dess effekter ur ett sjukgymnastiskt perspektiv - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysioterapi

  Författare :Emma Hansson; Caroline Wilhelmsson; [2011]
  Nyckelord :Patellofemoralt smärtsyndrom; främre knäsmärta; Q-vinkel; patella; rehabilitering; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER