Avancerad sökning

Hittade 3 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. I skuggan av prispallen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Johan Forsberg; [2018]
  Nyckelord :Elitidrott; Psykisk Ohälsa; Friidrott; Elin Westerlund; Göran Kenttä; Peter Mattson; Riksidrottsförbundet;

  Sammanfattning : I skuggan av prispallen Elin Westerlund är 28 år gammal och Sveriges bästa kvinnliga häcklöpare. Hon drömmer om OS, men kämpar för att överleva vardagen. Utanför friidrotten le- ver hon som ensamstående småbarnsmamma och en historia avätstörningar och prestationsångest. LÄS MER

 2. 2. -Inget rop på hjälp : En narrativstudie om självdestruktivt beteende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för pedagogik

  Författare :Steffi Geisler; [2009]
  Nyckelord :Non-suicidal self-injury; self-destructive behavior; self mutilation; narrative research; Självdestruktivtbeteende; självskadebeteende; yttre påverkansfaktorer; narrativstudie;

  Sammanfattning : Studien handlar om självskadebeteende. Syftet med undersökningen var att få reda på vilka yttre faktorer som påverkade tre unga tjejer att börja skada sig själva. LÄS MER

 3. 3. Ungdomar och alkohol. Hur uppfattar ungdomar sina egna erfarenheter av alkohol och vad har de för attityder kring det?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Pernilla Lindqvist; Camilla Malmström; [2005]
  Nyckelord :alkohol; attityder; erfarenheter; ungdomar; konsumtion;

  Sammanfattning : Syftet med vårt arbete är att ta reda på hur ungdomar uppfattar sina egna erfarenheter av alkohol och vad de har för attityder kring det. Vi vill också göra en jämförelse mellan killar och tjejer samt mellan en större (Malmö) och en mindre stad (Karlskrona). LÄS MER