Sökning: "Hanna Collin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hanna Collin.

  1. 1. Det är hög tid att bejaka…

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

    Författare :Hanna Youn; [2019-06-13]
    Nyckelord :Redovisningskvalitet; Kommunal redovisning; Följsamhet; Agentteori;

    Sammanfattning : Syfte:Bristande följsamhet inom kommunal redovisning är ett välkänt fenomen, men trots detta har väldigt få studier kring det området genomförts. De tidigare studierna (Falkman & Tagesson 2008; Tagesson 2010; Haraldsson & Tagesson 2014; Haraldsson 2016; Donatella et al. LÄS MER