Sökning: "Holden"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet Holden.

 1. 1. #sustainabletransport : A FAIR Cross-Platform Social Media Analysis Approach to Sociotechnical Sustainable Transport Research

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Michael Stiebe; [2021]
  Nyckelord :Digital Humanities; Cross-Platform Analysis; Instagram; Twitter; Social Big Data; Sustainable Mobility; Sustainable Transport; Sociotechnical Transitions;

  Sammanfattning : The paper reports findings from a FAIR principles-based research project dedicated to investigating how cross-field research between the DH and Sociotechnical Sustainable Transport Research could help to enhance the holistic understanding of sociotechnical low-carbon transport transitions.  Using the hashtag search queries #sustainabletransport and #sustainablemobility, 33,121 Tweets (2013-2021) and 8,089 Instagram images including captions (2017/2018-2021) were mined using Python scripts. LÄS MER

 2. 2. Perspectives on Sustainability in Cultural Heritage Conservation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Ida Holden Langemark; [2020-08-05]
  Nyckelord :Agenda 2030; sustainable development; heritage sector;

  Sammanfattning : Degree project for Bachelor of Science in Conservation 2020, 180 HECSecond Cycle2020:26.... LÄS MER

 3. 3. Holdens berättelse om Holden : En narratologisk undersökning av berättaren och dialogerna i J. D. Salingers The Catcher in the Rye

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Linus van Lint; [2019]
  Nyckelord :narratology; unreliable narrator; dialogues; self-narration; narratologi; opålitlig berättare; dialoger; självnarration;

  Sammanfattning : The study examines narrating techniques and narratological positions in relation to the dialogues in J.D. Salinger’s The Catcher in the Rye. First, it is studied how the narrator Holden Caulfield uses the psychological process self-narratology as a means to organize his memories into a coherent narrative. LÄS MER

 4. 4. Rekryteringsprocessen, valet mellan intern eller extern rekrytering: En utredande studie om IKEA och Lisebergs rekrytering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Eriksson; Miguel Riscado Pereira; [2018-08-29]
  Nyckelord :rekrytering; rekryteringsprocess; internrekrytering; externrekrytering; IKEA; Liseberg;

  Sammanfattning : Denna studie tar upp ämnet rekrytering med syfte att undersöka hur IKEA och Lisebergs rekryteringsprocess ser ut samt hur valet av interna eller externa kandidater i ledande befattningar beaktas i praktiken i dessa organisationer. Detta är ett aktuellt ämne att undersöka då personal ofta beskrivs som en av organisationers viktigaste tillgångar (Lindelöw, 2003). LÄS MER

 5. 5. Holden Caulfield´s Narcissism Revisited : A Psychoanalytical Study of the Protagonist in J.D. Salinger´s The Catcher in the Rye

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Sara Hayward; [2018]
  Nyckelord :The Catcher in the Rye; J. D. Salinger; Freud; psychoanalytical literary criticism; narcissism;

  Sammanfattning : Jerome David Salinger´s Holden Caulfield, the protagonist in The Catcher in the Rye, is seen through the lens of psychoanalytical literary criticism. He is a complex character, who is torn between his dreams and emotions. LÄS MER