Sökning: "Irene Lång"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Irene Lång.

 1. 1. Rehabilitering vid muskelbristningar i musculus Triceps Surae : En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linda Rinaldo; Irene Sigg; [2019]
  Nyckelord :Muscle strain; Gastrocnemius; Triceps Surae; Tennis Leg; Physiotherapy; Treatment; Rehabilitation; Randomized Controlled Studies RCT ; Muskelbristning; Gastrocnemius; Triceps Surae; Tennis Leg; Fysioterapi; behandling; Rehabilitering; Randomiserade kontrollerade studier RCT .;

  Sammanfattning : Bakgrund: Muskelbristningar i vadmuskulaturen kan vara svårrehabiliterade varför fysioterapeuter, tillsammans med andra professioner, behöver kunskap om vilka rehabiliteringsmetoder som har starkast evidens. Samstämmighet saknas, därav intresset att kartlägga olika rehabiliteringsmetoder. LÄS MER

 2. 2. Från oövervinnelig till oigenkännlig : En komparativ genusstudie av hur Irene Adler porträtteras I Arthur Conan Doyles ”A Scandal in Bohemia” och BBC:s adaption ”A Scandal in Belgravia”

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Marlene Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Irene Adler; Sherlock Holmes; Arthur Conan Doyle; gender theory; adaptation; male gaze; stereotype; post feminism; Irene Adler; Sherlock Holmes; Arthur Conan Doyle; genusteori; adaption; manlig blick; stereotyp; postfeminism;

  Sammanfattning : Abstract The great detective Sherlock Holmes casts a long shadow on the previous research on the short stories by Sir Arthur Conan Doyle, where Mr. Holmes has been given the main attention. On the periphery, however, a woman named Irene Adler is recognizable. LÄS MER

 3. 3. Uppskattning av vindklimat : – Implementering och utvärdering även metod för normalårskorrektion

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Irene Helmersson; [2010]
  Nyckelord :Normal year correction; season dependence; wind direction dependence; NCAR NCEP; Normalårskorrigering; NCAR NCEP; säsongsberoende; vindriktningsberoende;

  Sammanfattning : The expected technical lifetime for a wind turbine is 20-25 years (Wizelius, 2007). In the process of planning a wind farm on a site an estimation of the average wind speed and the energy yield is required from the site. LÄS MER

 4. 4. ”Jag skriver och skriver för att komma ihåg…” Några burmesiska flyktingars vägar till användandet av det svenska skriftspråket.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Iréne Antby; [2008]
  Nyckelord :litteracitet; andraspråk; inlärningsstrategier; läs- och skriv-användning; karenska; burmeser;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar en grupp burmesiska flyktingar och deras olika vägar till användandet av det svenska språket för att läsa och skriva. Syftet är att få veta lite mer om hur de som vuxna lär sig ett andraspråk och vilka strategier de med fördel använder vid språkinlärningen. LÄS MER