Sökning: "Jean-François Lyotard"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Jean-François Lyotard.

 1. 1. Vad är meningen? : Om tid för omsorg och berättelser i den målstyrda förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Monica Hamberg Mitlin; [2019]
  Nyckelord :posthumanism; practical knowledge; preschool; care; meaning; time; matter; quality; new public management; posthumanism; praktisk kunskap; förskola; omsorg; mening; tid; materia; kvalitet; målstyrning;

  Sammanfattning : I den här vetenskapliga essän undersöker jag det i förskolan bärande begreppet ”mening”, i diskussion med ett antal andra texter. Utgångspunkten är att förstå ”meningen” som den kommit att beskrivas i en poststrukturell och postmodern teorivärld, det vill säga (delvis) språkligt konstruerad och kontextuell. LÄS MER

 2. 2. Den barmhärtige samariten och det sublima - En undersökning om varför en altartavla, skapad av Staffan Hallström till Bodums kyrka, refuserades.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Margareta Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :History of Art; the church of Bodum; altarpiece; The Good Samaritan; Staffan Hallström; modernism; sublime; the Museum of Sketches; rejection; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : The Good Samaritan and the sublime – an investigation of why an altarpiece, painted by Staffan Hallström to the church of Bodum, was rejected The following thesis investigates why an altarpiece ordered by the local church border in Bodum, was rejected. The artist, Staffan Hallström was a modernist (expressionist) who worked with abstractions in form and colour. LÄS MER

 3. 3. ”Skönhet är skräck”; Det sublima i Donna Tartts Den Hemliga Historien

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Snjezana Erakovic; [2018]
  Nyckelord :sublime; terror; apollonian; dionysian;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to examine how Donna Tartt’s The Secret History expresses the sublime experience and what its’ primary function is in the novel. The essay begins with discussing the concept of the sublime through a historical perspective, connecting primarily to Edmund Burke’s ideas and further contrasting them with the feminist criticism of Kristina Fjelkestam. LÄS MER

 4. 4. Postmoderniara : En revy över en postmodern idévärld i Harry Martinsons Aniara

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, ÄmnesforskningHögskolan i Jönköping/Språk-, litteratur- och mediedidaktik

  Författare :Klas Almroth; [2014]
  Nyckelord :Aniara; Harry Martinson; Postmodernism; Jean Baudrillard; Simulacrum; Hyper reality; Jean-François Lyotard; Metanarrative; Unreliable narrator; Aniara; Harry Martinson; Postmodernism; Jean Baudrillard; Simulacrum; Hyperverklighet; Jean-François Lyotard; Metanarrativ; opålitlig berättare;

  Sammanfattning : Uppsatsen ämnar belysa hur Harry Martinsons Aniara (1956) förebådar postmodernismen trots att verket är rotat i den modernistiska traditionen. Analysen tar upp två aspekter med fokus på innehåll och berättarteknik där verket visar prov på en postmodern idévärld. LÄS MER

 5. 5. Bibblan svarar– ett tecken i tiden : En virtuell referenstjänst ur ett postmodernt perspektiv

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Sofia Wirström; [2012]
  Nyckelord :Virtual reference services Libraries ; Information services; Reference work Libraries ; Postmodernity in philosophy; Elektroniska referenstjänster; Informationstjänster; Referensarbete; Postmodernism;

  Sammanfattning : The aim of this master’s thesis is to examine the virtual reference service Ask the Library [Bibblan svarar] from a postmodern perspective. Ask the Library is a Swedish online reference service that is run by the country’s public libraries. LÄS MER