Sökning: "Jean-François Lyotard"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Jean-François Lyotard.

 1. 1. Vad är meningen? : Om tid för omsorg och berättelser i den målstyrda förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Monica Hamberg Mitlin; [2019]
  Nyckelord :posthumanism; practical knowledge; preschool; care; meaning; time; matter; quality; new public management; posthumanism; praktisk kunskap; förskola; omsorg; mening; tid; materia; kvalitet; målstyrning;

  Sammanfattning : I den här vetenskapliga essän undersöker jag det i förskolan bärande begreppet ”mening”, i diskussion med ett antal andra texter. Utgångspunkten är att förstå ”meningen” som den kommit att beskrivas i en poststrukturell och postmodern teorivärld, det vill säga (delvis) språkligt konstruerad och kontextuell. LÄS MER

 2. 2. Den barmhärtige samariten och det sublima - En undersökning om varför en altartavla, skapad av Staffan Hallström till Bodums kyrka, refuserades.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Margareta Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :History of Art; the church of Bodum; altarpiece; The Good Samaritan; Staffan Hallström; modernism; sublime; the Museum of Sketches; rejection; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : The Good Samaritan and the sublime – an investigation of why an altarpiece, painted by Staffan Hallström to the church of Bodum, was rejected The following thesis investigates why an altarpiece ordered by the local church border in Bodum, was rejected. The artist, Staffan Hallström was a modernist (expressionist) who worked with abstractions in form and colour. LÄS MER

 3. 3. Postmoderniara : En revy över en postmodern idévärld i Harry Martinsons Aniara

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, ÄmnesforskningHögskolan i Jönköping/Språk-, litteratur- och mediedidaktik

  Författare :Klas Almroth; [2014]
  Nyckelord :Aniara; Harry Martinson; Postmodernism; Jean Baudrillard; Simulacrum; Hyper reality; Jean-François Lyotard; Metanarrative; Unreliable narrator; Aniara; Harry Martinson; Postmodernism; Jean Baudrillard; Simulacrum; Hyperverklighet; Jean-François Lyotard; Metanarrativ; opålitlig berättare;

  Sammanfattning : Uppsatsen ämnar belysa hur Harry Martinsons Aniara (1956) förebådar postmodernismen trots att verket är rotat i den modernistiska traditionen. Analysen tar upp två aspekter med fokus på innehåll och berättarteknik där verket visar prov på en postmodern idévärld. LÄS MER

 4. 4. Bibblan svarar– ett tecken i tiden : En virtuell referenstjänst ur ett postmodernt perspektiv

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Sofia Wirström; [2012]
  Nyckelord :Virtual reference services Libraries ; Information services; Reference work Libraries ; Postmodernity in philosophy; Elektroniska referenstjänster; Informationstjänster; Referensarbete; Postmodernism;

  Sammanfattning : The aim of this master’s thesis is to examine the virtual reference service Ask the Library [Bibblan svarar] from a postmodern perspective. Ask the Library is a Swedish online reference service that is run by the country’s public libraries. LÄS MER

 5. 5. Kant och papegojan : Om exemplen i Kritik av omdömeskraften

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Anna Enström; [2011]
  Nyckelord :Anthropology from a Pragmatic Point of View; Observations on the Feeling of the Beautiful and Sublime; Physische Geographie; Immanuel Kant; Hannah Arendt; J. M Bernstein; Rodolphe Gasché; Jean-François Lyotard; Emmanuel Chukwudi Eze; Robert Bernasconi; Eva Schaper; David Lloyd; Howard Caygill; Thomas Bernhard; Kritik av omdömeskraften; Kritik av det rena förnuftet; estetik; exempel; parergonalitet; det sköna; inbillningskraft; sensus communis; exotisk; djungel; papegoja; kolibri; paradisfågel; häst; vildhet; färg; reseberättelser; Königsberg; Sumatra; Claude-Étienne Savary; William Marsden; Georg Forster;

  Sammanfattning : This essay is an examination of the examples in Kant’s Critique of Judgement. The examples which I have focused on all converge in an idea of wildness. These examples of the beautiful are illuminated by a culture-historical perspective, where the literary and scientific travelogue genre is of great importance. LÄS MER