Sökning: "Jenny Asplund"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Jenny Asplund.

 1. 1. FIDUCIARY DUTY AND ESG CONSIDERATIONS – ARE THEY COMPATIBLE? A case study on institutional investors and their commitment to the Net-Zero Asset Owner Alliance

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jenny Asplund; William Samadzadehaghdam; [2020-07-01]
  Nyckelord :SRI; Fiduciary duty; ESG; Institutional investors; Net-Zero Asset Owner Alliance; Shareholder engagement;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. What drives the price development of cryptocurrencies? An empirical study of the cryptocurrency market.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jenny Asplund; Felicia Ivarsson; [2018-06-27]
  Nyckelord :Cryptocurrency; Cryptocurrencies; Bitcoin; Ethereum; Ripple; Litecoin; Panel Data; Risk-adjusted Return;

  Sammanfattning : The novelty, the rapid growth rate and the high volatility of cryptocurrencies have led to great uncertainty without any consensus on whether cryptocurrency is a medium of exchange or a speculative investment. This uncertainty raises the question of what actually drives the price development of cryptocurrencies. LÄS MER

 3. 3. Prevention mot djup ventrombos : vad säger evidensen och hur arbetar sjuksköterskan kliniskt?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jenny Domberg Asplund; Stina Isaxon; [2016]
  Nyckelord :Deep vein thrombosis; komplikation; prophylaxis; surgery; orthopaedics; Djup ventrombos; komplikation; profylax; kirurgi; ortopedi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Djup ventrombos (DVT) är en allvarlig komplikation efter kirurgiska och ortopediska ingrepp. Detta leder till ökat lidande för patienten, längre vårdtider och därav ökade kostnader för samhället. För att förebygga DVT krävs kunskap om vilka preventiva omvårdnadsåtgärder som har effekt och hur de ska användas. LÄS MER

 4. 4. Att arbeta barnorienterat : En kvalitativ studie om Maria Montessoris och Reggio Emilias arbetssätt

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Annica Asplund; Jenny Korhonen; [2008]
  Nyckelord :Maria Montessori; Reggio Emilia; Miljö; Självständighet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Postanställdas konstruktioner av arbetsmotivation: En jämförande studie mellan postsorterare, lagledare och brevbärare

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Malin Asplund; Jenny-Li Sjunnesson; [2006]
  Nyckelord :motivation; work motivation; social constructionism; Industrial psychology; Arbetspsykologi; industripsykologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : In order to broaden the understanding of work motivation the aim of the study was to compare how three different teams within the same organization constructed motivation. The three teams consisted of post sorters, team leaders and mailmen. Three focus group interviews were conducted with three men and eight women. LÄS MER