Sökning: "Joel Lager"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Joel Lager.

 1. 1. Marknadsföringsmixens fortsatta betydelse, med hänsyn till digitaliseringen. : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Joel Lager; Pontus Hermansson; [2018]
  Nyckelord :Marketing Mix; Digitalization; Big Data; Marknadsföringsmixen; Digitalisering; Big Data;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att diskutera hur marknadsföringsmixen kunnat bevarat sin betydelse över tid inom området marknadsföring, med hänsyn till de förändringar som digitaliseringen inneburit. Metod: Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie. LÄS MER

 2. 2. Temperaturreglerande löparkläder

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Designhögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Erik Stensson; [2014]
  Nyckelord :Träningskläder; kroppstemperatur; motionsträning;

  Sammanfattning : Dagens träningskläder har generellt en statisk funktion, antingen värmer, isolerar eller ventilerar de. Vid vinterträning förstärks oftast sommarkläder med t.ex. underställ. LÄS MER

 3. 3. Ittle Dew : kompakt leveldesign som heter duga

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Joel Nyström; [2008]
  Nyckelord :Kompakt leveldesign; Sequence breaking; Leveldesign;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver två nya begrepp inom speldesign; kompakt leveldesign och planerad sequence breaking. Fokus ligger på kompakt leveldesign, och har definierats som att innehålla följande tre element: Hög rumslig desnitet, lager, och backtracking. Planerad sequence breaking definieras som en mer subtil variant av alternativa rutter. LÄS MER

 4. 4. Validering och utveckling av modeller för beräkning av tillståndsutveckling hos vägar. Inriktning på permanenta deformationer i obundna lager

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Björn Locke; Joel Lovén; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Vendor Managed Inventory - vad får det för effekter : En jämförelsestudie mellan teorins beskrivna effekter och upplevda effekter inom tillverkningsindustrin

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV

  Författare :David Brandt; Tina Rubin; Joel Valberg; [2007]
  Nyckelord :Vendor Managed Inventory; VMI; VMI-samarbete; effekter; Leveransservice; Logistikkostnader; produktion; lagerhållning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den logistiska kedjan från producent till konsument blir alltmer komplex på grund av att ett ständigt ökande antal artiklar tillverkas utifrån kundens behov och önskemål. För att kunna tillgodose dessa behov och önskemål har företag historiskt sett haft stora lager. LÄS MER