Sökning: "Kompensatoriskt uppdrag"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden Kompensatoriskt uppdrag.

 1. 1. Klasskapande i grundskolan : En studie lärares berättelser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Simona Tegman; Maja Mosca; [2021]
  Nyckelord :klass; kompensatoriskt uppdrag; kulturellt kapital; normkritisk pedagogik; social mobilitet;

  Sammanfattning : I det här arbetet undersöks lärares uppfattningar kring klass utifrån deras berättelser om sin egen bakgrund och om sina elevers bakgrund. Anledningen är att vi har saknat normkritik ur ett klassperspektiv. Vi har intervjuat sex grundskollärare på fem skolor i Malmö. LÄS MER

 2. 2. Språkstörning i mötet med skolans värld : en systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Amanda Torbjörnsdottir; Anna-Maria Pettersson; [2021]
  Nyckelord :grundskola; språkstörning; språkutvecklande arbetssätt; stöttning;

  Sammanfattning : Sammanfattning/AbstractTorbjörnsdottir, Amanda & Pettersson, Anna-Maria (2021). Språkstörning i mötet med skolans värld - en systematisk litteraturstudie. LÄS MER

 3. 3. Kompensatoriska undervisningsstrategier : - en kunskapsöversikt om likvärdig utbildning med utgångspunkt i elevers socioekonomiska bakgrund

  M1-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Valentina Barkijevic; Adna Bekic; [2021]
  Nyckelord :equivalent education; compensatory mission; didactic; socioeconomic background; social class; likvärdig utbildning; kompensatoriskt uppdrag; didaktik; socioekonomisk bakgrund; social klass;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine different types of didactic methods and strategies that teachers can use and incorporate in the classroom to strengthen and enhance equity and to ensure an equal education for all students despite socioeconomic background. The paper begins with an explanation of relevant concepts such as equity, socioeconomic background and so called freedom of school choice. LÄS MER

 4. 4. Förskollärares syn på förskolans kompensatoriska uppdrag : En kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sarah Thomsson; [2021]
  Nyckelord :Compensatory mission; preschool; socio-economic vulnerability; socio-cultural perspective; social constructionism; development; motor skills; health; Kompensatoriskt uppdrag; förskolan; socioekonomisk utsatthet; sociokulturellt perspektiv; socialkonstruktionism; utveckling; motorik; hälsa.;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att söka kunskap om hur lärare i förskolan resonerar om förskolans kompenserande uppdrag när de planerar utbildningen som inkluderar fysisk och motorisk aktivitet. Vid insamling av empiriska data skickades ett kvalitativt frågeformulär med strukturerade intervjufrågor till lärare i förskolan som befann sig i olika geografiska områden inom ramen för socioekonomisk status. LÄS MER

 5. 5. Social bakgrund och studieframgång i skolans svenskämne : en kvalitativ studie om läs- och skrivundervisning för elever från studieovana hem

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska; Lunds universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska

  Författare :Jeannie Olsson Frisk; Fanny Ågren; [2021]
  Nyckelord :kompensatoriskt uppdrag; social bakgrund; föräldrars utbildningsnivå; explicit undervisning; läs- och skrivundervisning; compensatory education; social background; parents level of education; explicit teaching; write and reading instruction; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Nationell betygsstatistik visar att elever vars föräldrar inte har en eftergymnasial utbildning tenderar att lämna grundskolan med lägre betyg än elever med akademiskt meriterade föräldrar. Prestationsskillnaderna är stora i alla skolans kärnämnen, men framför allt i svenskämnet (se SIRIS 2020). LÄS MER