Sökning: "barnfattigdom"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet barnfattigdom.

 1. 1. Vi kan faktiskt ge ett val : En kvalitativ intervjustudie om skolkuratorers syn på skolans ansvar och insatser i förhållande till barnfattigdom

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Julia Ekström; Malin Thornell; [2019]
  Nyckelord :barnfattigdom; skola; medborgarskap; KASAM; empowerment; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore how school counsellors at schools in low-socioeconomic areas in Malmö act and work in relation to child poverty and how they reflect on the school’s responsibility regarding child poverty. The method chosen for this study was qualitative research method with semi structured interviews with eight school counsellors from seven different schools. LÄS MER

 2. 2. Barnfattigdomen och dess konsekvenser - ett folkhälsoproblem. En litteraturbaserad studie med ett barnrättsperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Hanna Mårtensson; [2018-09-20]
  Nyckelord :Barnfattigdom; barn; ungdomar; ekonomisk utsatthet; effekter; Child poverty; child; adolescence; economic vulnerability; effects;

  Sammanfattning : Background: Child poverty is a globally extensive issue that was first brought up within the Swedish public sector in the early 1990’s. The income gap in Swedish increases and recent surveys show that 12 per cent of Swedish children live with financial vulnerability. LÄS MER

 3. 3. Där friheten är en summa En kvalitativ studie kring barnfattigdom i fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Andrea Montero Fredes; Jennifer Bäckström; [2018-08-21]
  Nyckelord :Ekonomisk utsatthet; barnfattigdom; fritidshemmet; inkludering; stigmatisering; kapital; hermeneutik;

  Sammanfattning : Barnfattigdom är ett begrepp som aktivt diskuteras bland politiker, trots att detta begrepp ofta uppkommer i olika debatter finns det ingen vedertagen definition av begreppet. Barnfattigdom blir allt vanligare i Sverige där statistik visar att barn som lever i en fattigdom har ökat de senaste åren. LÄS MER

 4. 4. Avsaknadens erfarenheter : En studie om barnfamiljers upplevelser av ekonomisk utsatthet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Felicia Darle; [2018]
  Nyckelord :social work; child poverty; deprivation; migration; consumption; stigma; social services; civil society; Socialt arbete; ekonomisk utsatthet; barnfattigdom; deprivation; migration; konsumtion; stigma; socialtjänsten; civilsamhället;

  Sammanfattning : Uppsatsen utgår ifrån hur socialarbetares vittnesmål problematiserar det sociala arbetets struktur gällande ekonomisk utsatthet bland barnfamiljer. Genom kvalitativa intervjuer undersöker studien hur barnfamiljer med svag ekonomi upplever att vardagen påverkas av deras ekonomiska situation, vad de tvingas avstå ifrån samt vilket stöd de erfarit från myndigheter och civilsamhälle. LÄS MER

 5. 5. Barnfattigdom : Ett laddat ord och fenomen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Miranda Olander; Ann-Christine Ahlgren; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Child poverty A complex word and phenomenon This study was aiming to analyze living in a family with poor economic resources and what the consequences might be for the children by a perspective from a socialworker. The theories that was used in this study were social exclusion and the model of Bronfenbrenner. LÄS MER